- Klar sammenheng mellom oppdrett og lakselussmitte

Sysla: Havforskningsinstituttet har vurdert risikoen ved fiskeoppdrett.