Nye takter i Ytre Arna

Det yrer av liv i det gamle bomullsveveriet ved fjorden i Ytre Arna. Med historiefortellere og moderne tekstilproduksjon er det ny optimisme i det tidligere så vitale industrisamfunnet.