Allerede før skoledagen har startet er det fullt hus på biblioteket på Amalie Skram videregående skole. Mellom bokreoler i det lyse, romslige biblioteket sitter noen elever og snakker lavmælt, mens andre sitter dypt konsentrert i skolebøkene. Selv om de kunne vært hjemme og sovet, velger de aller fleste elevene ved skolen å benytte seg av fleksibel studietid.

Ordningen innebærer at skolen tilbyr veileding fra lærere og studenter i fritimer og før og etter skoletid. Elevene har en egen bok hvor de planlegger hva de skal jobbe med hver uke. Tilbudet er frivillig, og elever som deltar får registrert oppmøte som plusstid. Gulroten er at plussiden kan trekkes fra på det generelle fraværet på skolen. Etter avtale med lærer kan disse timene «avspaseres», om de ikke kolliderer med prøver eller andre aktiviteter ved skolen.

Skape gode arbeidsvaner

Bjørn Lyngedal, rektor ved Amalie Skram videregående skole, forteller at målsettingen er å skape gode arbeidsvaner og gjøre eleven bedre rustet til å takle overgangen fra videregående skole til høyere utdanning og arbeidsliv.

— Både som student og arbeidstaker er det viktig å kunne ta ansvar for hvordan man skal disponere tiden sin på best mulig måte. For mange kan denne overgangen bli vanskelig. Ordningen med fleksibel studietid gir elevene en god ansvarsfølelse for egen læring, og hjelper dem å bli mer selvstendige, sier han.

Kan korrigere fravær

I tillegg til at elevene kan «flekse», har skolen innført såkalt studietid. Ordningen innebærer at elevene har fire til fem timer hver uke med fast studietid. Dette er timer som hentes fra fag med mange uketimer, og elevene kan selv velge hvilket fag de ønsker å arbeide med i disse timene. Lærer er til stede som veileder for å kvalitetssikre arbeidet og sørge for at elevene følger oppsatte planer.

— Det er absolutt et pluss at vi har muligheten til å korrigere et eventuelt fravær. Det er jo ofte slik man har det i arbeidslivet, sier elev Gunnar Steine.

Han deltar på fleksibel studietid stort sett hver dag, og mener at ordningen har gitt ham bedre arbeidsvaner.

— Vi føler nok en større plikt til å jobbe når vi deltar på fleksibel studietid, sier han.

Positivt læringsutbytte

Medelev Synne Hansmark Persen synes det er koseligere å jobbe med skolearbeid på skolen i stedet for hjemme.

— Vi samarbeider og hjelper hverandre, i tillegg til at vi alltid har lærere tilgjengelig om vi skulle ha behov for ekstra hjelp, sier hun.

Også lærer Olaug Engesæter er svært tilfreds med ordningen.

— Vi ser at elevene totalt sett gjør mer skolearbeid. I den fleksible studietiden jobber de ofte i grupper, hjelper hverandre og får svært positivt læringsutbytte. Personlig oppfølging gir også bedre læring, sier hun.

Også Langhaugen videregående skole snuser på ordningen.

— Vi synes dette er svært interessant, og vil vurdere om vi skal innføre noe lignende, sier rektor Tore Tveit.

Gratis mat

FROKOST: Astri Nore (til v.) og Eline Thorsheim spiser frokost på skolen. - Vi jobber veldig effektiv på fleksibel studietid. At vi i tillegg kan bruke denne tiden til å fjerne fravær, er en stor motivasjon, sier Nore.
Leif Gullstein

Lyngedal understreker at det er en klar sammenheng mellom læring, mat og trening. Derfor har elevene tilgang på et komplett treningsstudio, og skolen tilbyr gratis mat til elevene før og etter fast skoletid.— Dagene kan bli lange, og det er mye kjekkere for elevene når de får noe å spise. Det hjelper å holde hjernen i gang, sier rektoren.

— Nå skal vi spise frokost. Det blir ofte hektiske morgener, og det er ikke alltid vi får tid til å spise hjemme, sier Astri Nore mens hun rører iherdig i en varm skål med havregrøt.

De trekker frem fordelen av å jobbe mer selvstendig og muligheten til å få hjelp med fag de synes er vanskelige.

— Og så kommer vi på fleksibel studietid fordi vi har lyst, ikke fordi læreren sier det, sier Thorsheim.