Pakten ble godkjent med 204 mot 24 stemmer.

I alt 25 av EUs 27 medlemsland har tidligere sagt de vil vedta pakten, kun Storbritannia og Tsjekkia er imot.

EU-lederne ble i desember enige om å opprette en ny finanspakt. Målet er å stramme inn reglene for hvor store budsjettunderskudd landene kan ha.

Finanspakten trer i kraft når den har blitt ratifisert av tolv land.

(©NTB)