— Det som skjer med boligprisene er ekstremt viktig for økonomien vår, mener sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities.

Han viser til tall utarbeidet av Det internasjonale pengefondet, IMF:

— Nedgang i økonomien vil bli fire ganger så stor ved boligprisfall som ved aksjefall, sier han.

Boligboble og finanskrise

Andreassen foreleste onsdag om «Boligmarkedet i makroperspektiv» på et kurs i regi av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Her så han på utviklingen av norsk gjeldsvekst, og sammenlignet utviklingen i andre land som har opplevd boligboble og finanskrise.

— Sammenhengen mellom gjeldsvekst og økning i boligprisene er som siamesiske tvillinger. Nå er Norge ganske alene om å ha en gjeldsvekst som overstiger inntektsstigningen.

- Sikreste måten å bil fattig på

— Men den sikreste måten å bli fattig på, er når boligprisene stiger. Banken tror du er rik, du tror du er rik, men i mellomtiden har du rukket å låne mer. Når boligprisene faller merker man realitetene, mener Andreassen.

— Man må ta noen grep i den finansielle politikken for å unngå det som har skjedd med land som Spania, Irland , USA og Hellas, som nå sliter med høy arbeidsledighet som konsekvens av boligboble.

Innstramminger

— Norge er som vanlig en late follower of fashion, men er i ferd med å gjøre noe nå, sier han, og sikter til Finanstilsynet.

Han tror Finanstilsynets nye innstrammingsregler med krav om 15 prosents egenkapital for å få lån nå vil hjelpe for å bremse gjeldsutviklingen.

— Noen mener alvor i forhold til det høye gjeldsnivået: Kredittpraksisen er i ferd med å bli strammet inn av Finanstilsynet. Hjelper ikke dette, har jeg tro på at Finanstilsynet vil komme til å stramme inn ytterligere på kravet om egenkapital, sier Andreassen.

Tror prisene vil snu i år

Han tror ikke på et kraftig prisfall i Norge, men utflating.

— Jeg tipper boligprisutviklingen vil snu nå, og boligprisene vil trolig falle endel over lang tid. Vi vil få en utflating i år og de nærmeste årene, sier Andreassen.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook