29. januar 2010 ble Postens nye sorteringsanlegg åpnet i Lørenskog utenfor Oslo. Inne i det som er Norges største bygning, med en grunnflate på 42.000 kvadratmeter, sorterer ti moderne brevmaskiner 400.000 brev. Anlegget kostet 2,5 milliarder kroner, og er den største enkeltinvesteringen i postvirksomheten i Norge.

«Verdensledende teknologi og de fremste av sorteringsmaskiner vil bidra til å effektivisere postvirksomheten». skrev Posten i sin pressemelding i forkant av åpningen.

Trøbbel med Times

Nå viser det seg at sorteringsmaskinene både her og på Postens åtte andre sorteringsanlegg sliter med en av verdens vanligste skrifttyper, Times New Roman.

Sender du et brev der adressen er skrevet med denne fonten vil den mest sannsynligvis ryke ut av det automatiske sorteringssytemet og ned i en rød plastdunk for manuell sortering.

— Det er noen håndskrifttyper og fonter som har vist seg å være vanskelige å lese, blant annet Times New Roman. Dette forsinker ikke posten, men fører til at en større andel må sorteres manuelt, sier informasjonssjef Pål Jakobsen i Posten Norge til Aftenposten.no.

Må sorteres manuelt

Times New Roman har en lesbarhet som er 80 prosent dårligere enn Arial, Courier og Verdana, som er fontene Posten foretrekker.

Nå posten sorteres manuelt går kapasiteteten ned fra 40.000 til 1500 i timen. Det betyr dårligere effektivitet og høyere kostnader.

Times New Roman er en svært utbredt skrifttype, både i Norge og internasjonalt.
WIKIMEDIA COMMONS

— Er det ikke litt pussig at dette moderne utstyret ikke klarer å lese av en verdens mest brukte fonter?

— Det representerer ikke noe stort problem for oss, utover at vi bruker mer ressurser på å sortere manuelt, sier Jakobsen, som allikevel innrømmer at det ikke er en ideell situasjon.

— Vi er opptatt av å ha en størst mulig grad av maskinell sortering. Det er mer rasjonelt for oss og gir kundene en bedre pris, sier Jakobsen.

Lånekassen bytter font

En av Postens største kunder som bruker Times New Roman er Lånekassen, som i fjor sendte ut rundt 2,6 millioner papirbrev. De har nå blitt oppfordret til å bytte font.

— Vi kan ikke pålegge kundene våre å bytte skrifttype, men vi vil diskutere med dem om det kan være en mulighet, sier Jakobsen.

Lånekassen bekrefter at de nå vil droppe Times New Roman, og erstatte denne med en av Postens foretrukne varianter, nemlig Arial.

- Vi ønsker å tilpasse oss dette, slik at brev fra Lånekassen kan behandles mest mulig effektivt i deres sorteringsmaskiner, sier fungerende informasjonsdirektlør Solbjørg Sørensen.

- Er dette uproblematisk for dere?

— Ja, det er uproblematisk, men det tar litt tid å endre det i systemet våre.

- Er dere overrasket at dette var et problem?

— Nei, vi var ikke overrasket. Vi fikk vite at vi måtte gjøre en endring og det tok vi til etterretning. Vi synes det er helt greit at Posten stiller krav til fonter, sier Sørensen.

Arial skal være på plass på alle Lånekassens brev innen 1. mai.

P.S. Brødteksten du leser nå har fonten Arial.

Hva synes du? Si din mening i kommentarfeltet eller på vår facebookside!