• OVER SNITTET: Prisene i Bergen har det siste året steget 1,6 prosentpoeng mer enn på landsbasis. FOTO: Cicilie S. Andersen

Flat høst i boligmarkedet

Mens boligsalget i Bergen faller, ligger prisene omtrent helt i ro.