• SKEPTISK: - Når myndighetene gir løyver til etablering av nye, mindre sentraler fører ikke dette til konkurranse som hindrer prisoppgang. I stedet får vi for høye takster og tendenser til overkapasitet, sier professor Rolf Jens Brunstad ved NHH. FOTO: Ørjan Deisz

Har kjørt drosjeprisene til værs

På syv år er det blitt mer enn 30 prosent dyrere å ta taxi. - Turen til flyplassen koster ofte mer enn flyturen, sier professor Rolf Jens Brunstad.