Tjener mest i vest

Rogaland og Hordaland har de best betalte lederne i landet.

Publisert Publisert

LØNNSVINNERNE: Plattformsjefer og annen oljeledelse bidrar til det høye lønnsnivået her vest. Foto: STAVANGER AFTENBLAD

iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Gjennomsnittslønnen for leder i Hordaland var i 2010 på 624.700 kroner, ifølge tall fra Norsk Ledelsesbarometer 2011. 2515 medlemmer av organisasjonen Lederne har deltatt i undersøkelsen.

— Av våre 16.000 medlemmer er de fleste i mellomledersjiktet, alt fra butikksjefer, til linjeledere og plattformsjefer, sier kommunikasjonssjef i Lederne, Sverre Simen Hov, til bt.no.

Hordaland er kun slått av Rogaland, hvor sjefene har en snittlønn på 696.600 kroner. Olje og gass-sektoren får mesteparten av æren for det høye lønnsnivået i vest. Lederne har svært mange medlemmer som arbeider i oljesektoren, samtidig som denne bransjen lønnsmessig ligger godt over andre bransjer.

— Det høye lønnsnivået i denne sektoren spiller over i andre bransjer i Hordaland og Rogaland som ikke er direkte petroleumsrelatert fordi man skal konkurrere om mye av den samme arbeidskraften. Det gir en effekt i hele regionen, sier Hov.

Utenom olje

Holdes olje og gass utenfor ligger snittlønnen blant Ledernes medlemmer på 502800 kroner, der oslolederne topper statistikken med en lønn på 579900 kroner. Men selv når man tar bort olje- og gassektoren kommer vestlandslederne svært godt ut. Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland er alle blant topp fire.

— Overraskende for oss kommer Sogn og Fjordane ut som fylket med de nest best betalte mellomlederne hvis man holder olje og gassektoren utenfor. Vi har ikke gått nærmere inn og analysert hva årsaken til dette kan være, men det kan være en effekt av at Sogn og Fjordanen konkurrerer om mye av den samme arbeidskraften som Hordaland, sier Hov.

Snittlønnen til lederne som deltok i undersøkelsen var på 579.200 kroner. Det er en økning på 5 prosent fra 2009. Gjennomsnittlig lønnsvekst i Norge var i samme periode 3,75 prosent.

— Vi ser at når det er gode tider så blir det større rom for individuelle forhandlinger. Det har slått positivt ut for en del av våre medlemmer, som har mer lokalt og individuelt tilrettelagte lønnsavtaler, sier kommunikasjonssjefen.

Mindre kjønnsforskjeller

Lederlønnsbarometeret viser også at lønnsforskjellene mellom kjønnene blir stadig mindre i flere bransjer. I snitt tjener en kvinnelig leder 87,1 prosent av en mannlig leder.

— Dette er svært positivt, og kan tyde på at det likelønnsfokuset som har vært i de siste lønnsoppgjørene fra arbeidstakerorganisasjonene, myndighetene og arbeidsgiverne begynner å få en effekt, sier Hov.

Resultatene fra undersøkelsen viser at kvinnelige ledere har steget i lønn innenfor alle bransjer. Spesielt innen barnehage, handel, luftfart og service er tilnærmingene sterkest.

Kvinnelige barnehageledere kommer best ut og tjente i fjor 97,4 prosent av sine mannlige kolleger. I 2009 lå de på 91,5 prosent. I handelssektoren vokste i lønnsandel fra 79,5 prosent i 2009 til 85,8 prosent i 2010. Mens økningen i luftfart var fra 78,7 til 87,6 prosent og for servicebedrifter fra 81,5 til 85,4 prosent.

Lese hele undersøkelsen her.

Tjener vestlendingene for godt? Si din mening her!

Publisert