• STRIDENS KJERNE: Sherpaer skal ruste opp Stoltzekleiven. Bergen Bydrift stiller spørsmål ved om oppdraget har vært utlyst. FOTO: JAN M. LILLEBØ, ARKIV

Har satt advokat på Stoltzen

Bergen Bydrift krever nå svar på hvorfor Geir Vetti er eneste mann som kan ruste opp Stoltzekleiven, blant annet ved hjelp av innleide sherpaer.