Tilsammen 860 149 kroner skal ha vært betalt ut fra matvarekonsernets kontoer i to ulike banker. Pengene dekket fakturaer og betalingskrav rettet mot to svenske firmaer. Toppsjefen eide disse to selskapene helt eller delvis selv.

"Forholdet anses som grovt på grunn av beløpets størrelse og misbruk av stilling", heter det i tiltalen. Grov utroskap har en strafferamme på seks års fengsel.

Granskning

Det var for litt over to år siden matvarekonsernet sendte ut pressemelding om at administrerende direktør gikk av. Den offisielle årsak ble oppgitt å være personlige og helsemessige årsaker. Situasjonen i selskapet som omsetter for nærmere tre milliarder kroner i året, var langt mer spent enn som så.

Selskapet er basert på medlemskap, og det begynte å ulme blant medlemmene på grunn av manglende utbetaling av bonuser. Under selskapets generalforsamling i juni samme år ble store deler av styret og styrelederen skiftet ut. Tap etter uheldige satsinger var store. Styret bestemte seg for å granske økonomien.

Anmeldt

PricewaterhouseCoopers (PWC) ble satt til å fingranske økonomien i matvarekonsernet. Granskerne skal ha funnet uregelmessigheter ved betaling av noen fakturaer for andre firmaer. Matvareselskapet har selv anmeldt sin tidligere administrerende direktør til politiet etter disse funnene.

Samtidig førte granskningen til en kraftig intern opprydning etter misnøye med kontrollfunksjoner, noe som også førte til skifte av revisor. Store tap på luftige satsinger ble også funnet. Tapene skal være på flere titalls millioner kroner, og selskapet har slitt med å rette opp økonomien.

To rettsdager

Rettssaken skal gå for Asker og Bærum tingrett om halvannen uke.

— Det er satt av to dager til saken, sier aktor og politiadvokat Anne Line Grøstad ved Asker og Bærum politidistrikt.

55-åringens advokat, Kjell Dagestad, vil ikke kommentere tiltalen.