Etter lange debatter om unge "navere", vil vi rette søkelyset mot arbeidsgivere som utnytter velferdssystemet. Nav-tiltaket arbeidspraksis åpner for bruk og kast av menneskelige ressurser, med velsignelse fra staten. Vi ønsker en økt synlighet av problemstillingen for å motvirke misbruk.

Arbeidspraksis er hyppig anvendt av Nav. Ordningen innebærer at arbeidsledige søker praksis i vanlige bedrifter. Hensikten er aktivitet og jobberfaring. Lønnen betales i sin helhet av Nav. En praksisperiode varer i tre måneder, men kan forlenges. Det skal være mulig å ansettes i bedriften, men det skjer sjeldent. Nav vet dette. Nav vet også at arbeidsgivere heller henter inn nye arbeidspraktikanter fremfor å ansette dem som har vært der. Dette er rovdrift på mennesker som jobber tilnærmet gratis i håp om å ansettes.

Lønn, ikke trygd

I åtte år har vi på JobbX Karrieresenter tilbudt gratis jobbsøkerkurs til unge. 70 prosent av dem som anvender våre metoder får ordinære jobber. Vi fraråder våre deltagere fra å søke arbeidspraksis fordi vi mener at de skal ha lønn, ikke trygd, når de jobber. Dessuten vet vi at våre deltagere klarer å få ordinært arbeid. De aller fleste trenger bare et kunnskapsløft innen jobbsøking. Dette vises av våre resultater.

Men er det egentlig noe galt med å la de unge slite litt, lære seg verdien av ærlig arbeid? Vi tror alle har godt av å jobbe, men mener det er problematisk når det primært innebærer goder for arbeidsgivere, samtidig som det åpner for misbruk, uten at Nav griper inn.

Sparer tid

Et eksempel på dette er gutten som hadde hatt arbeidspraksis, men mistet Nav-støtten da han begynte på skolen. Arbeidsgiver tilbød ham å jobbe gratis mot en god attest. Så har vi juristen som fikk praksis i en offentlig etat. Hun ble oppfordret til å forhandle forlengelse av praksisperioden med Nav. Hun gikk med på å argumentere for at det var fint med tre nye måneder i bedriften og 6000 kroner i Nav-lønn, i håp om å bli ansatt. Nav forlenget ikke. Bedriften svarte med å gi juristen en middelmådig referanse.

Trolig er det Navs aktivitetskrav i kombinasjon med stor pågang hos saksbehandlerne som er problemets kjerne. Det er ikke tid til individuell jobbsøkerveiledning som gir ordinær jobb. Arbeidspraksis er en quick-fix som fremmer aktivitet og sparer tid. Men når overgangen til arbeid er så lav, skyver man problemet foran seg. Stadig flere må søke arbeidspraksis, mens for bedriftene blir tilgangen til gratis arbeidskraft bare større.

Koster penger

Nav har med arbeidspraksisordningen skapt et problem for arbeidssøkere som ønsker seg en vanlig jobb. Vi anbefaler derfor i det minste å anvende lønnstilskudd. Når arbeidsgiver må betale deler av lønnen, forsvinner bruk og kast-mentaliteten. Nyansettelser og opplæring koster penger. Da blir det interessant for bedriften å opprettholde det inngåtte arbeidsforholdet.

Men kanskje viktigst av alt: Nav, sats på god veiledning slik at arbeidsledige på jobbjakt kommer ut i ordinære stillinger. Da får dere mindre å gjøre og arbeidsgivere mister muligheten til å nave.

.