De lageransatte i Bring Warehousing Drammen er sikret åbeholde lønns— og arbeidsforhold etter forhandlinger mellomYrkestrafikkforbundet/YS og Bring/Spekter søndag kveld.

Dermed er streikenavverget.

— Jeg er godt fornøyd med resultatet. Nå gleder vi iYrkestrafikkforbundet oss over at vi har sikret skifttillegg, fagbrevtillegg ogubekvemstillegg for våre medlemmer. Dette var vi fratatt før meglingen startet iforrige uke, sier leder for de YTF-organiserte i Bring, Per Kristiansen.

Meglingen fredag strandet, og det var besluttet å streikefra mandag.

Søndag ble det likevel samtaler mellom partene, og man fantfrem til en løsning.