Olav Thons personlige selskap oppnådde i 2011 sitt beste resultat noensinne — 1,12 milliarder kroner. Resultatet er gull verdt for eiendomskongens sambygdinger i Hole kommune.

— Et godt år for Thon er et godt år for Hole, sier kommuneordfører Per Berger og humrer.

Hvert år før kommunebudsjettet utformes ringer han opp Olav Thon for å forhøre seg om hvor mye skattebidraget fra Holes karakteristiske «Onkel Skrue» blir på for året som kommer.

— Jeg er like spent hvert år på hvordan det har gått for Olav. Ettersom Olav alltid har vært glad i det friluftsliv pleier vi å møtes under enkle forhold. Han krever ingen oppvartning, sier ordføreren.

Stort bidrag

Av de 6 380 personer som er bosatt kommunen er Olav Thon selvsagt den som betaler desidert mest i skatt. Av et kommunebudsjett på 300 millioner kroner bidrar Thons skattepenger alene med 15-20 prosent, forteller ordføreren.

Og akkurat som Norge i dag putter budsjettoverskuddet i Statens Pensjonskasse Utland, kan kommunen plassere sitt eget overskudd fra eiendomskongens virksomheter i sitt eget Olav Thon-fond.— Min kjepphest som rådmann er at man skal kunne sette av penger i gode tider til en buffer. I og for seg skal ikke en kommunes virksomhet være å salte ned penger, da idealet er at en kommunes virksomhet skal være et nullsumforetak. Men det å sette av litt av overskuddet i gode tider er ikke annet en god økonomiforvaltning, sier rådmann Ståle Tangestuen.

Eiendomskongen lever fremdeles svært spartansk, står tidlig opp på morgenen og har marka på Sollihøgda som sin nærmeste nabo. Thon bor i dag på Hole sin side av kommunegrensen. Hadde han vært bosatt på andre siden av kommunegrensen ville de store skatteinntektene gått til nabokommunen Bærum.

Trener i Thon-hall

Olav Thon er kjent som en friluftens mann, og kommunen hallingdølen har bosatt seg i er en tømmerhoggers eldorado. I ren Olav Thon-stil nyter de tre brødrene Lillevann sammen med faren Svein Erik primusstekte pølser i friluft etter først å ha syklet opp de stupbratte Dronningvei-bakkene.

Ytterst ute i skogkanten står neste generasjons Holeværinger med sagnomsuste Krokskogen i ryggen og speider ut over Tyrifjorden.

Kommunen eiendomskongen har bosatt seg i er en tømmerhoggers eldorado. Friluftsliv, skog og endeløse tur- og skiløyper preger kommunen. Her fra Kleivstua.
Jon Hauge

— Da vi bodde i USA hadde vi ikke den friheten til bare å dra ut som vi har her i Hole, sier eldstebror William (11) mens han fra utkikksposten ser ned på det nye oppvekstsenteret på Sundvollen, der han selv trener sammen med kameratene sine.

Hole kommune har opplevd en ekstrem tilflytning de siste ti årene, hvilket har medført en boom av kommunale bygg.

Skatteinntektene fra Thon har vært med på å tilrettelegge for den veksten, og i 2009 kunne kommunen ferdigstille det nybygde oppvekstsenteret som består av barnehage, barneskole og skolefritidsordning. I tillegg har kommunen bare i løpet av de siste årene bygget en flerbrukshall, samt en ny fløy på kommunens bo- og behandlingssenter.

Følg oss på Facebook

«Onkel Olav»

At oppvekstsenteret sto klart nettopp i 2009 er heller ikke tilfeldig. Året i forveien hadde vært av de mest gullkantede for eiendomskongen, hvilket medførte at kommunen fikk en ikke-kalkulert ekstrainntekt fra «Onkel Olav» på 20 millioner kroner.

— Utgangspunktet for Olav Thon-fondet var å sette av et årlig overskudd og med det bygge seg en viss buffer. Dette skyldtes at man opplevde ekstreme svingninger på inntektsgrunnlaget til kommunen grunnet de viktige enkeltbidragene siden enkelte enkeltskattytere bidrar mer enn andre, forteller rådmann Tangestuen.

I 2010 skattet Thon 115 millioner kroner, men på grunn av utjevningssystemet får ikke kommunen alt - men bidraget er like fullt formidabelt.

Akkurat som den norske stat brukte oljefondet til å dempe virkningene av finanskrisen de påfølgende årene, brukte Hole kommune sitt tilsvarende fond til å dekke over underskuddet man opplevde i perioden med vanskeligere økonomiske tider.

Fondet har vært essensielt for at kommunen har kunnet stått så sterkt i årene etter finanskrisen. I dag ser saldoen på fondet langt mindre enn hva det var etter 2008, men samtidig vil skattebidraget etter Thons gullår gi betydelige nye bidrag til Holes budsjett. Først i februar året etter får kommunen vite hvor stort skattebidraget blir på.

— Jeg er jo en gammel mann, og får ikke med meg så mye som en fyrstikk dit jeg skal. Da spiller det vel liten rolle at det går med noen hundre millioner hvert år til skatt, har Olav Thon tidligere uttalt til Adresseavisen.

Skatteinntekten till Hole kommune ligger omtrent 20 prosent over landsgjennomsnittet, takket være Olav Thons enorme skattebidrag. I Thon-gullåret 2008 var skattebidraget i prosent av kommunens totale driftsinntekter på hele 69 prosent.
Jon Hauge
Kommunen eiendomskongen har bosatt seg i er en tømmerhoggers eldorado. Friluftsliv, skog og endeløse tur- og skiløyper preger kommunen. Her fra Kleivstua.
Jon Hauge