Kommisjonens rapport slaktet politiets innsats både før og under terrorangrepene 22. juli i fjor. Nå svarer Faremo med å bevilge ekstra penger til flere tiltak knyttet direkthet til rapportens kritikk.

  • PST får 30 millioner kroner for å styrke organisasjonen i både bemanning, drift og investeringer.
  • 10 millioner kroner settes av for å planlegge nytt beredskapssenter for politiet lokalisert i Oslo.
  • 10 millioner kroner settes av til vedlikehold og oppgradering av utstyr på politihelikopterene.
  • Politidirektoratet (POD) får 25,5 millioner kroner til gjennomføring av det såkalte endringsprogrammet som skal iverksette de 203 krisetiltakene politiet gjør etter 22. juli
  • 150 millioner kroner blir satt av for å legge til rette for å muliggjøre tilsetting av nærmere 280 årsverk i politiet og om lagg 70 årsverk i Oslo politidistrikt.
  • 50 millioner kroner blir gitt til fornyelse av IKT-infrastruktur. Justisministeren mener lærdommen etter 22. juli ikke kan vedtas.

— De må utvikles over tid. Men vi må starte nå, og vi må begynne på toppen, hos oss selv. Med dette budsjettforslaget setter jeg et forsterket lederansvar og endringsledelse på dagsorden, både i Justis- og beredskapsdepartementet og justissektoren for øvrig, sier Faremo.

700 millioner til Regjeringskvartalet

I forslag til statsbudsjett fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet, ønsker Regjeringen å bevilge 700 millioner kroner for å sikre og utbedre Regjeringskvartalet.

Pengene skal også brukes til sikring av erstatningslokaler, husleie for erstatningslokaler og økt bemanning til vakthold.

I tillegg har Statsministerens kontor, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet satt av midler på sine egne budsjetter for sikringstiltak.FAD skriver i en pressemelding at arbeidet med å sikre og utbedre Regjeringskvartalet har pågått helt siden terrorangrepet 22. juli i fjor.

— Dersom forslaget blir vedtatt, har det i perioden 2011 - 2013 blitt bevilget om lag 1,9 milliarder kroner over Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett som følge av angrepet mot regjeringskvartalet 22. juli 2011, skriver FAD.

Husleie og sikring

Av bevilgningen er det foreslått at Statsbygg skal få 75 millioner kroner for å sikre og utbedre, men også for å rydde opp og rehabilitere Regjeringskvartalet.

Regjeringen foreslår også å bevilge 291,9 millioner kroner over Statsbyggs budsjett til husleie for erstatningslokaler, og 152 millioner til å sikre erstatningslokaler. De siste midlene vil blant annet gå til å sikre glass, fasade og områdene rundt bygningene.

I forslaget fra FAD får Departementenes servicesenter (DSS) en økt bevilging med 84,5 millioner kroner fra 100 millioner kroner til 184,5 millioner kroner til nytt og bedre utstyr og økt bemanning til vakthold samt sikring i regjeringskvartalet og øvrige lokaliteter for departementene.

Kritisert

I 2004 fikk rapporten «Regjeringens sikkerhet» høyeste prioritet. Men ingen i Stoltenberg-regjeringen hadde lest rapporten før terrorangrepene i fjor.

Rapporten konkluderte med at sikkerheten i regjeringen og Regjeringskvartalet var uakseptabel, og at viktige tiltak mot ulike bombeeksplosjoner måtte gjennomføres, blant annet sperring av Grubbegata forbi Høyblokken.I 22. juli-kommisjonens rapport ble Regjeringen kritisert for ikke å ha gjort de nødvendige sikkerhetstiltakene. I referatet fra kommisjonens intervju med Rigmor Aasrud går det frem at Aaserud ikke var klar over at det i 2006 ble bestemt at hennes departement hadde ansvar for sikkerheten i Regjeringskvartalet.

« På spørsmål om Aasrud er kjent med det, svarte hun at hun nå er kjent med det. Hun var imidlertid ikke kjent med det da hun tiltrådte », heter det i referatet.