Prosjektene bør droppes dersom samfunnsøkonomisk nytte skal legges til grunn, anbefaler forskerne ved TØI.

Det kommer frem i en rapport instituttet har utarbeidet på oppdrag fra Norsk Sjømannsforbund.

Rapporten kommer til at fire av fergeavløsningsprosjektene nord for Bergen er svært ulønnsomme. Dette gjelder kryssing av Sognefjorden (Lavik-Oppedal), Storfjorden (Solevåg-Festøy), Romsdalsfjorden (Vestnes-Molde) og Haslafjorden (Kanestraum-Halsa).

Av de tre andre er Rogfast (Boknafjorden) lønnsom, mens Hordfast (E39 Aksdal-Bergen) og Nordfjord (Anda-Lote) er marginalt ulønnsomme.

Alle prosjektene får dårligere lønnsomhet med bompenger.

For Rogfast vil bompenger på realistisk nivå ikke kunne finansiere så mye som er forutsatt i Nasjonal transportplan. Det er usikkert hvordan resten skal finansieres.

For Hordfast vil bompengene ikke finansiere mer enn 5-10 prosent av byggekostnaden uten at det i vesentlig grad går ut over den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

Alle prosjektene får bedre lønnsomhet om de utsettes noen år til trafikken har økt og kvalitetskrav, teknologiske løsninger, kostnader og finansiering er mer avklart, heter det i rapporten.