Les også:

Finanstilsynet advarer mot å inngå avtaler eller overføre verdier til Delta West Financial Management og SGS Consultants Limited.

Kontaktet privatpersoner

Tilsynet har mottatt opplysninger om at disse selskapene har kontaktet norske privatpersoner og tilbudt investeringstjenester.

Ingen av disse selskapene har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og foretakene har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov.

- Er disse selskapene svindlere?

— I de aller fleste tilfellene der vi advarer mot selskaper så dreier det seg om ren svindel, sier Birte Berg i Finanstilsynet, men legger til at hun ikke ønsker å kommentere disse konkrete tilfellene ytterligere.

Finanstilsynet får stadig henvendelser fra enkeltpersoner som har blitt tilbudt aksjer, fondsandeler og andre investeringsmuligheter per telefon, e-post eller post. Tilbudene kommer fra «investeringsrådgivere» eller andre selgere som de ikke kjenner fra før.

Lar seg lure

Mange privatpersoner tar kontakt med Finanstilsynet før de inngår en handel, mens andre tar kontakt i etterkant.

- Vi ser dessverre at enkelte folk lar seg lure. Selskapene fremstår som profesjonelle med troverdige hjemmesider og salgsteknikker, sier Berg.

Finanstilsynet oppfordrer folk som blir kontaktet av mistenkelige selskap til å sjekke deres liste eller ta kontakt dersom de er i tvil.

— Vår liste vil dessverre aldri være komplett derfor bør man uansett ta kontakt dersom man tviler, sier Berg.

Vær på vakt

Ifølge Finanstilsynets hjemmesider er kjennetegn ved henvendelser fra svindelforetak ofte at selgeren er svært pågående, at investeringen fremstilles som meget lønnsom og uten nevneverdig risiko, og at det er viktig at kunden tar en rask beslutning.

Finanstilsynet anbefaler derfor alle som mottar slike tilbud å ta sine forholdsregler. Alle norske foretak med tillatelse til å tilby denne type tjenester er oppført i Finanstilsynets register.

En oversikt over foretak med tillatelse fra andre EØS-land som har meldt fra til Finanstilsynet finnes på en egen liste.