Les også:

EU-kommisjonen har sett seg lei på rådyre priser for mobilsurfing i utlandet.

Avdelingsdirektør Torstein Olsen i Post— og teletilsynet bekrefter at EU-kommisjonen jobber med å kutte prisene for mobilsurfing i utlandet for enkeltpersoner.

Pristaket vil gjelde i hele EØS-området, men bare når man er på reise utenfor sitt eget land, altså der man har sitt kundeforhold.

Når man er i sitt eget hjemland, gjelder de vanlige prisene for abonnementet man har på mobilen.

Utålmodig

— Ingenting er vedtatt foreløpig, men kommisæren er utålmodig når det gjelder å få til en prisregulering på datatrafikk i utlandet for enkeltpersoner, sier Olsen.

Grunnen til at dette ikke har skjedd før, er at den Europeiske telereguleringsorganisasjonen Berec har hatt tekniske utfordringer med å få til en slik regulering.

- Og mobilselskapene har ikke vært på offensiven når det gjelder å få til en løsning. Men i og med at det er så vanskelig å etablere et konkurransemarked er det nødvendig med prisregulering, sier han.

Den 1. juli i år ble det innført nye priser for å ringe i utlandet i EØS-området, men de nye prisene gjaldt ikke for datatrafikk.

Reagerer

Olsen reagerer på dagens prising.

- Når det koster under en 50-øring nasjonalt per megabyte, så er det rart at det koster 10-15 kroner når man er turist, sier Olsen.

Han mener de nye reglene vil føre til en reduksjon av dagens priser på 50 prosent eller mer.

— Men ettersom dette er et forslag som ikke er behandlet ennå, så vil ikke dette skje før om en stund frem i tid, påpeker han.