Hovedorganisasjonen Virke sparker ben under Statistisk sentralbyrås (SSB) synspunkt på at Norge er ekstremt beskyttet av uroen i eurosonen.

— Bildet er fortsatt urolig, selv om vi fikk en lettelse med at grekerne valgte euro i går. Norge vil merke den europeiske uroen, selv om vi er et «annerledeslland», sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Mandag formiddag presenterte organisasjonen de siste tallene og prognosene for norsk handel.

Madsen påpeker at det hersker en bekymring om hvordan norsk næringsliv vil utvikles videre.

Tredeling

Hun mener nå vi ser en mer tredeling i norsk næringsliv der forskjellen mellom de som opererer i petroleumsvirksomheten og den delen av norsk næringsliv som opererer i tradisjonell industri vil øke.

Høyt kostnadsnivå i Norge

— Vi har lært litt, og er litt mer forsiktige enn hva vi var før finanskrisen. Deler av norsk næringsliv møter tøffere tider i møte, og er helt klart avhengig av hva som skjer i Europa. Vi møter utfordringer, og vi kommer ikke unna at det er høyt kostnadsnivå i Norge.

- Vi ser at det ikke bare blir en dans på roser, sier hun.

— De av medlemmene våre som jobber mot oljesektoren og bygg opplever svært gode tider. Innen handelen er det også en grei vekst. De som sliter mest nå er de som jobber mot den tradisjonelle industrien, sier Vibeke Madsen, adm. direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Det høye lønnsnivået i Norge er den faktoren som gjør at konkurransevnen her i landet svekkes sammenlignet med Europa for øvrig. Virke er nå bekymret over at gapet mellom tradisjonell industri og petroleumsvirksomheten bare vil øke.

- Hvordan resten avNorge skal klare seg blir vår utfordring. Olje og gassektoren er den industrien som har ført til den store forskjellenmellom Norge og resten av Europa. Det høye kostnadsnivået vil bety veldig tøffekonkurransesituasjon for mange bedrifter. Disse bedriftene vil da stille dårligere ianbudsprosesser med utlandet. Akkurat det er svært bekymringsverdig, sier Madsen.

- Må ta en gjennomgang av frontfagsmodellen

Mens store deler av Europa sliter med høy arbeidsledighet og svak lønnsutvikling, har vi i Norge hatt et godt lønnsoppgjør.

— Før neste lønnsoppgjør må vi ta en gjennomgang av frontfagsmodellen. Dersom forskjellene bare fortsetter å øke også i årene som kommer vil det få store konsekvenser for de som allerede sliter i dag, sier Madsen og sikter med det til den tradisjonelle industrien.

Like fullt vil Norge fortsett med den forsiktighetsmotiverte sparingen. Detaljhandelen er den tidligste og viktigste indikatoren for utviklingen i norsk økonomi, mener organisasjonen. At det stort sett går greit i Norge viser seg også i utviklingen i handelen.

— Jo mer vi sparer, vil det også bli mindre igjen til forbruk. Frem til 2007 opplevde vi en kraftig vekst i detaljhandel. Spareraten falt da trukket frem av en aggressiv rentepolitikk fra Norges Bank, sier direktør i Virke, Harald Jachwitz Andersen.

— En så lav sparingsrate var ikke bærekraftig over tid, og et har utvilsomt ført til et behov for å justere balansen. Det er grunnen til at vi er mer forsiktighetsmotiverte i vår atferd. Veksten blir dermed ikke så høy som man kanskje kunne forventet, sier Jachwitz Andersen.

- Langt fra noen kjøpefest fremover

— Våre prognoser viser en vekst i detaljhandelen på 5 prosent for 2012. Det er god vekst, men det er langt fra noen kjøpefest. Men også her er det forskjeller. Mens det forventes god vekst i salget av byggvarer, er prognosene for klær, sko og elektronikk noe lavere, sier direktør i Virke, Harald Jachwitz Andersen.

Direktøren peker samtidig ut byggvare og dagligvarer som årets vinnerbransjer, trukket frem av den sterke befolkningsveksten og det tilhørende naturlige behovet for mat, hus og hjem.

— Den høye innvandringen trekker opp dagligvarehandelen betraktelig. Byggebransjen er båret frem av den enorme veksten innenfor bolig, hvilket også har gitt møbelbransjen et løft, sier Jachwitz Andersen.