I en fersk analyse spår stjerneøkonom Nouriel Roubini, populært kalt «Doktor Doom», at Finland kommer til å gå ut av eurosamarbeidet.

Årsaken er at Sverige og Danmark som ikke har innført euro, og Norge som ikke er med i EU, har klart seg bra økonomisk.

— Når ingen av de andre landene er med i eurosamarbeidet, hva er da fordelene for Finland å bli? skriver Roubini i analysen.

Roubini er mest kjent som mannen som allerede i 2006 kom med en svært detaljert spådom om finanskrisen som etterhvert skulle treffe verdensøkonomien med voldsom styrke.

Den treffsikre professoren har senere fått tilnavnet «Doktor Doom».

- Kan styre unna eurokrisen

Ifølge Roubini vil Finland gjennom å forlate euroen styre unna de verste effektene av gjeldskrisen i Europa, og også kostnadene fortsatt medlemskap i eurosonen innebærer.

Økonomiprofessor Nouriel Roubini, også kalt «Doktor Doom» spår at Finland går ut av euroen.
AP Photo/Jean-Christophe Bott

Dersom Finland gir tommelen ned til euroen, vil landet muligens tvinges ut av unionen. Men dette vil landet kunne bøte på ved å inngå ulike frihandelsavtaler med EU og Tyskland, mener dommedagsdoktoren.

Samtidig vil Finland slippe unna begrensningene EU-medlemskap gir gjennom regler og lover.

Motstandere av eurosamarbeidet har på kort tid fått fotfeste i Finland.

Denne uken truet landet med å blokkere at eurolandenes nye permanente krisefond blir brukt for å kjøpe opp italiensk og spansk statsgjeld i finansmarkedene.

For ett år siden nektet Finland å gi Hellas nytt kriselån fra EU før landet stilte særskilt sikkerhet for det finske bidraget.

Motstanden vokser

Til og med deler av finsk næringsliv viser nå åpent skepsis til euroen og krever at Finland dropper valutaen.

— Selv om de som krever en «Fixit» fremdeles er en minoritet, vokser den interne debatten rundt fordeler og ulemper med medlemskapet. Dersom Hellas nærmer seg uttreden og Italia og Spania krever mer økonomisk støtte fra eurosonen, vil denne tendensen forsterke seg, skriver Roubini.

Allerede for to uker siden spådde Roubini at Hellas ikke kom til å være det første landet til å forlate euroen. Ifølge Roubinis spådommer står også Italia og Nederland høyt på listen over kandidater som snuser på å droppe euroen.

Roubini ser likevel ikke lyst på Hellas' fremtid. Innen seks måneder til ett år vil regjeringen ha falt, skriver han.

Økonomiprofessor Nouriel Roubini, også kalt «Doktor Doom» spår at Finland går ut av euroen.
AP Photo/Jean-Christophe Bott