Siden 2001 er kontantandelen av betalingsmidlene nesten halvert her i landet. Sammen med Island ligger vi på verdenstoppen i kort— og nettbetaling.

Både privatpersoner og bedrifter betaler med ulike kort og kontanter i butikker, mens regninger i hovedsak blir betalt med giro i nettbank. Det framgår av Norges Banks rapport om betalingsmåter i 2011. Tendensen har vært økende i mange år, og utviklingen forsatte fra 2010 til 2011.

Nedgang i kontantbruken skyldes neppe dårligere tilgang på cash, ettersom antall minibanker er nærmest uendret de siste ti årene. Det er bruken av minibankene som raser ned, antall uttak er redusert med 28 prosent siden 2001.

Kontant uttak i butikk går også nedover. Bare fra 2010 til 2011 gikk kontantuttak i butikk ned med 7 prosent.

Småsummer

Statistikken viser videre at betalingskort hyppigere enn før brukes til å betale småsummer. Gjennomsnittsbeløpet per transaksjon med norske kort er derfor gått ned, fra 478 kroner i 2010 til 466 kroner i 2011.

Til tross for at kontantbruken går ned og kortbruken øker, er Norges Bank skeptisk til å avskrive kontanter. Det understrekes i rapporten at kontanter har en viktig rolle som betalingsmiddel - det er en enkel og effektiv betaling av små summer. Videre peker bankene på at kontanter er beredskapsløsning for elektroniske betalingssystemer.

Grenseløst

Ved utgangen av fjoråret var det utstedt 12,3 millioner betalingskort i Norge, en økning på 1,3 prosent fra året før. Antall betalingskort har økt over flere år, men økningen i 2011 var moderat sammenlignet med tidligere.

Vi brukte debetkort til betaling og kontantuttak 1,49 milliarder ganger i Norge, noe som tilsvarer rundt 300 transaksjoner per innbygger. Det er en økning på 9 prosent fra året før. Den samlede verdien av kortbetalingene tilsvarer halvparten av konsumet i husholdningene.

I utlandet har vi virkelig tatt av med kortbruk. Norske kort ble i 2011 brukt som betalingsmiddel 19 prosent mer enn i 2010. Det inkluderer også bruk av norske kort til betaling over internett i utenlandske nettverk. Bruken av utenlandske kort i Norge økte med 12 prosent i den samme perioden.

Nettbank øker

Når vi betaler regninger gjør vi det to av tre ganger i nettbanken. Totalt ble det utført 379 millioner nettbankbetalinger i 2011, en økning på 2 prosent fra året før. Direkte debitering, som stort sett er AvtaleGiro, økte med nesten 10 prosent og står for knapt 13 prosent av regningsbetalingene.

Betaling på blankettgiro har falt hele 16 prosent fra 2010 til 2011 og utgjør nå rundt 4 prosent av regningsbetalingene.

De resterende 17 prosentene av regningene betales blant annet fra bedriftsterminaler, faste elektroniske oppdrag og kontante innbetalinger. (©NTB)