• HAR IKKE LEVERT: - Saken er brakt inn for domstolen fordi vi mener PwC ikke har levert de tjenestene vi har avtalt og betalt for, sier byrådsleder Monica Mæland. I midten står kommunens informasjonsdirektør, Robert Rastad. Til høyre: Erling Grimstad i firmaet G-partner. ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

- De har ikke levert

Bergen kommune har stevnet PwC for retten i kjølvannet av den såkalte TTT-skandalen. De mener konsulentselskapets dårlige råd har kostet kommunen mange millioner.