• Konfliktfull: Sentrumstunnelen kommer i konflikt med flere alternative traseer for Bybanen. FOTO: TOR SPONGA (ILLUSTRASJON)

Bybanekonflikt med Skansetunnel

De aller fleste bybaneforslag i sentrum og Sandviken krasjer med planene for Skansetunnel.