Anne Dybo har jobbet med bedrageri for Økokrim i 16 år, og sier til avisen Dagen at kristne er spesielt utsatt for svindel. Hennes erfaring er at uforholdsmessig mange med et religiøst livssyn lar seg lure.

— Blir de presentert for et investeringsprosjekt, gjerne av noen de kjenner via sin menighet eller nærmiljø, og blir overbevist om at dette er bra, så går de inn med penger. Grådighet er også en del av bildet, sier Dybo.

- Ikke mer grådige

Hun advarer mot karismatiske personer i kristne miljøer som lover en avkastning på investeringer som er for god til å være sann.

NHH-professor Magne Supphellen gir Dybo delvis rett.

— Hovedpoenget går på at en lett får tiltro til de som tilhører samme gruppe som en selv, og som har de samme verdier, sier han til Dagen, men legger til at han mener det er feil at kristne skal være mer grådige enn andre.

Skummel kobling

Leif Jacobsen, pastor i Centralkirken i Bergen, mener det ikke er grunnlag for å si at troen får kristne til å legge bort sin kritiske sans. Samtidig er han skeptisk til å trekke økonomiske prosjekter inn i menighetssammenheng.

— En kobling mellom finansinvesteringer og Bibelens løfter om guddommelig velsignelse er skummel, sier han til Dagen.

Har Økokrim rett? Si din mening i feltet under.