I går meldte den svenske avisen Dagens Industri at Saab var like ved å måtte gå den tunge veien til skifteretten for å slå bilkonsernet konkurs.

Men i dag melder samme avis at det er en omfattende snuoperasjon på vei. Men igjen ser det ut som om Saab har marginene på sin side.

Skal dekke lønn og skatter

I følge Dagens Industri skal det kineske eierselskapet Youngman har overført pengene som er nødvendige for å dekke ubetalte skatter og avgifter, og i morgen kommer det penger som skal finansisere de Saab-ansattes lønninger, som er flere uker på etterskudd.

Totalt dreier det seg om beløp tilsvarende 300 millioner svenske kroner (tilsvarer ca. 255 millioner NOK).

Uenighet om salg

Overføringen fra Youngman skal ha skjedd allerede fredag i forrige uke, men skal ha blitt forsinket av problemet i det kinsiske banksystemet. Forsinkelsen førte til at Saab gikk over sin frist til å betalte forfalte avgifter og skatter til staten, noe som gjorde at ledelsen forberedet seg på å slå selskapet konkurs.

Det er fremdeles uklart hvordan den fremtidig eierskapsstrukturen i Saab vil se ut.

De kinesiske selskapenne Youngman og Pang Da sliter med å komme til enighet med den tidligere eieren GM og det nåværende eierselskapet Swedish Automobile om betingelsene rundt et salg av hele Saabs aksjebeholdning til kineserne.