Retten slår fast at behandlingen Kristian Kolnes har vært utsatt for er helseskadelig, og mener ledelsen ved bedriften Simarud Electronic har opptrådt krenkende overfor arbeidstageren. Dommen er anket.

Dommeren konkluderer med at permitteringen ikke er saklig begrunnet, men at den er en skjult oppsigelse.

– Konfliktnivået i det norske samfunnet er økende også i arbeidslivet, som har hardnet til. De største konfliktene er i bedrifter med uorganiserte ansatte. I dag er stadig færre organisert. Det gir grunn til bekymring for fremtiden, sier ekspert i arbeidsrett Bjørn Eriksen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Følte seg sjikanert

Kristian Kolnes ble ansatt i Simarud Electronic som selger i 2010, men har aldri vært fagorganisert. Etter et år begynte problemene å toppe seg.

– Dette har vært svært tungt, sier Kristian Kolnes, som mener seg både trakassert og sjikanert av arbeidsgiver.

Dette var som å leve med en klump i mellomgulvet hele tiden. Nervene var i helspenn

Bedriften Simarud Electronic på Langhus i Ski kommune er leverandør av elektroniske installasjoner til bruk på utrykningskjøretøy. Mottagerne er en rekke offentlige etater som politiet, kommunale brannvesen, Statens vegvesen og Mesta.

– Jeg synes det er rart at skattepenger brukes hos en arbeidsgiver som opptrer på denne måten, sier Kolnes.

I tingretten er Simarud Electronic AS dømt til å betale Kolnes 520.000 kroner i erstatning, og må også dekke hans saksomkostninger på 95.200 kroner.

Simaruds advokat, Hedvig Cecilie Svardal, gjør det klart at de har anket dommen inn for lagmannsretten.

– Systemet fungerer altfor mye til fordel for arbeidstageren i slike saker, sier Svardal.

– En stygg sak

Kolnes’ advokat, Steffen Brandstad, synes det er rart motparten anker, selv om de er i sin fulle rett til å gjøre det.

– Dette er en stygg oppsigelsessak, og en sjeldent klar dom. Retten baserer seg blant annet på uttalelser bedriften selv har kommet med i e-poster. Retten har dekning for det de skriver, sier Brandstad.

Konflikt i ett år

Konflikten startet 1. mars i fjor da Kolnes ble forelagt en ny arbeidskontrakt, som innebar at fastlønnen ble halvert. Han nektet å signere kontrakten, og ble sykmeldt med diagnosen psykisk ubalanse og stressreaksjon dagen etter.

Etter et par dager kom permitteringen hvor han også blir bedt om å levere inn firmabilen. Denne ble senere hentet med kranbil. Mobiltelefonen ble også stengt uten varsel.

Dagen etter at permitteringen ble satt i verk mottok han e-post fra sin arbeidsgiver hvor han blir beskyldt for å være feig fordi han valgte å sykmelde seg. Denne e-posten skal være spredd til flere ansatte.

I kjennelsen kommer retten med en rekke usedvanlig sterke utsagn.

«Retten finner det bevist at saksøkerens lange sykmelding er en direkte følge av arbeidsgiverens opptreden», heter det.

Sterke utsagn

Halveringen av fastlønnen mener retten «var i seg selv hensynsløst og krenkende».

Gjennom beskyldninger om illojalitet, negativ holdning til bedriften, anklager om feighet som blir distribuert til andre via e-post «har ledelsen opptrådt sterkt og unødig krenkende overfor arbeidstageren», skriver dommeren.

Kristian Kolnes er fortsatt sykmeldt.

– Jeg har hatt fantastisk støtte fra kona og fra Nav i den situasjon jeg har vært i. Tidligere har jeg aldri hatt konflikter med mine arbeidsgivere. Dette var som å leve med en klump i mellomgulvet hele tiden. Nervene var i helspenn, sier Kolnes.

Han angrer likevel ikke på at han tok opp kampen.

– Jeg vil oppfordre andre til å gjøre det samme, selv om det skal sterk rygg til å bære noen sånt.

– Dommen er feil

– Arbeidsgivere har jo ingen rettigheter lenger. Det ser vi i denne saken også, sier gründer og daglig leder i Simarud Electronic, Trond Simarud.

Han karakteriserer dommen som feil, og tar sterk avstand fra konklusjonene.

– Jeg har tro på at vi i neste rettsrunde vinner frem. Denne saken er prinsipielt viktig for norsk næringsliv. Det er ikke rart norske bedrifter flytter ut sin virksomhet, siden det er svært vanskelig å få avviklet et arbeidsforhold med ansatte som ikke leverer. Når ansatte sykemelder seg som i dette tilfelle, står vi uten rettigheter og det er et stort samfunnsproblem som arbeidsgiverorganisasjonene har satt søkelyset på i mange saker, sier Simarud.

Benekter skjult oppsigelse

Han sier at de har gått riktig frem og gjennomført permitteringer i samarbeid med tillitsvalgte i LO, og benekter at dette er snakk om en skjult oppsigelse.

– Vi har hatt uanmeldt tilsyn fra Arbeidstilsynet uten anmerkninger om dårlig arbeidsmiljø etter at denne saken startet, forteller Simarud.

– Men du har også tidligere tapt en lignende arbeidsrettssak i retten?

– Ja, men ikke en lignende sak. Den saken dreide seg om formelle feil som ble gjort av bedriften i forbindelse med en avskjedssak, og det har vi lært av og endret våre prosedyrer i samarbeid med våre ansatte.

– Angrer du på e-posten du sendte ut om Kolnes til andre ansatte hvor du karakteriserer ham som feig?

– Overhode ikke. Han hadde kommet med sterke beskyldninger mot bedriften til kolleger. Vi hadde behov for å rydde opp i det. Leser man mailen i sammenheng, så forteller den at saken har to sider.

– Frykter du at du skal miste offentlige kontrakter som følge av dommen?

– Nei. Dette er regulert i lov om offentlige anskaffelser. Her inngår ingen klausuler om arbeidsrettssaker. Det er faktisk ikke kriminelt å være i konflikt med ansatte og norsk næringsliv er i sånne konflikter hver dag. Vi er 15 ansatte, bedriften feirer 40 år i år, og vi er stolte over at vi i løpet av den tiden kun har hatt to arbeidskonflikter.