• FRP: Terje Søviknes.

Frp-spark til Tungesvik

Trusselen fra Sps Steinulf Tungesvik om at regjeringspartiene ikke vil stemme for den nye bompengepakken, fikk skarp kritikk fra Frps Terje Søviknes.