EFTAs overvåkingsorgan, ESA, fastslo 29. juni at en ekstrabevilgning fra staten til Hurtigruten på 181 millioner kroner i 2008 var i strid med EØS-avtalen.

Les også:

Både staten og selskapet selv har hele tiden fastholdt at støtten ikke er i strid med EØS-avtalen.

Staten mener at tilleggsavtalen ikke innebærer overkompensasjon for det offentlige tjenestekjøpet på strekningen, opplyser Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

— Staten mener også at det hefter prosessuelle feil ved ESAs vedtak. På denne bakgrunn er det tatt ut stevning for EFTA-domstolen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Statens avtale med Hurtigruten går på godsfrakt og distansepassasjerer, og ESA mener overprising av denne delen har gått til å subsidiere turisttransporten.