• NY RUNDE: Hvordan skoler og barnehager i Bergen kjøper inn mat, varierer veldig. Kommunen sendte i juni matinnkjøpene ut på anbud. Nå avlyser de konkurransen for å få flere aktører med.

Avlyser gigantisk matanbud

Bergen kommune avlyser et anbud på skolemat, verdt over 100 millioner kroner. Ny utlysning skal åpne for at yrkeshemmede kan bli med på anbudet.