Denne undervannsdronen erstatter et tokt med 15 personer

Glideren overvåker miljøet i havet, og kan styres fra hytten.