— Økokrim mener det er vist straffskyld i forbindelse med at det i konsernregnskapet for 2006 ble inntektsført cirka 80 millioner kroner som det ikke var grunnlag for. Selskapet var børsnotert, og de uriktige regnskapstallene ble offentliggjort en rekke ganger gjennom 2007 inntil regnskapet ble korrigert i 2008, skriver Økokrim i meldingen.

For regnskapsåret 2006 rapporterte Fast inn salgsinntekter for 80 millioner kroner på bakgrunn av flere såkalte «Memorandum of understanding» - en type intensjonsavtale - med australske kunder, uten at disse avtalene var rettslig bindende.

- Forholdet er begått under særlig skjerpende omstendigheter, særlig på grunn av beløpets størrelse og at selskapet var børsnotert, skriver Økokrim i tiltalen.

Fast har tidligere vedtatt en bot på 4 millioner kroner for det samme lovbruddet.

— Etterforskningen mot de to tiltalte har vært tidkrevende på grunn av etterforskning i utlandet, skriver Økokrim.

Avisen Dagens Næringsliv sto sentral i avsløringen av regnskapsjukset.

Har du tips? Send oss en e-post!

Lervik er uenig

Det kommer ikke frem noen anklager om at Lervik skal ha tjent på dette privat.

— Vi har nøye gjennomgått bevismaterialet i saken, inkludert de vitneavhørene som er foretatt. Vi mener at det ikke foreligger forhold som John Markus Lervik kan bebreides for, og som kan begrunne straffansvar for ham. At han var konsernsjef, kan ikke være tilstrekkelig til at han kan holdes strafferettslig ansvarlig for regnskapsfeil som ble begått i FAST, skriver høyesterettsadvokatene Else Bugge Fougner og Rolf Chr Trolle Andersen i Advokatfirmaet Hjort DA i en pressemelding.

Lerviks advokater retter pekefingeren mot andre ansatte i selskapet.

— Han måtte som konsernsjef kunne stole på de vurderingene som ble gjort av sentrale medarbeidere og rådgivere vedrørende regnskapsføringen, mener de.

— Til tross for nesten fire års etterforskning, er de fleste av de mest sentrale personene i saken ikke avhørt av Økokrim. Dette gjelder blant annet FASTs finansdirektør på det aktuelle tidspunktet, selskapets arbeidende styreleder som hadde omfattende finansiell erfaring, det arbeidende styremedlem i selskapet som hadde ansvaret for investor relations, samt de personene som på vegne av selskapet og den aktuelle kunden fremforhandlet de aktuelle avtaledokumentene som regnskapsfeilene knytter seg til, skriver advokatene.

Solgt til Microsoft

Fast Search & Transfer, som hadde sitt utspring på NTNU i Trondheim. er blant Norgeshistoriens største IT-suksesser, hvor søkemotoren Alltheweb.com var den første, store suksessen.

Denne, og diverse andre søkemotorprodukter, ble solgt til Overture Services i 2003, og senere kjøpt av Yahoo.

Yahoo la ned søkemotoren Alltheweb.com i april i fjor.

Resten av selskapet ble kjøpt opp av Microsoft i april 2008.