USA har i dag et samlet underskudd som er 400 prosent større enn landets bruttonasjonalprodukt (BNP) — summen av alle varer og tjenester som produseres.

Samtidig er den føderale gjelden på 100 prosent av BNP. Det er rett og slett ikke bærekraftig, framholder professor i økonomi ved universitetet i Singapore, Jørgen Ørstrøm Møller.

I dag bruker USA 7 prosent av statsbudsjettet til å betale renter på sine lån, og i 2020 vil det ha økt til 20 prosent, har økonomiprofessoren regnet ut.

Dystert

Den danske eksperten på global økonomisk utvikling la tirsdag fram sine dystre visjoner på NHOs årskonferanse om bistand og business.

— USA står i tillegg overfor en eldrebølge, noe som betyr at helseutgiftene vil øke. Dette må finansieres via økte skatter, men det lar seg ikke gjøre i dagens USA, sier den danske økonomen.

Mandag la USAs president Barack Obama fram sitt budsjett for neste år, der han nettopp går inn for å øke skattene for de rikeste. Men de færreste tror at budsjettet vil bli vedtatt i Kongressen.

— USA må dermed krype til korset og be sine långivere om å avskrive deler av gjelden. Konsekvensen av dette blir selvfølgelig at USA mister statusen som global supermakt, sier Møller.

Verden uten lederskap

Dermed blir verden stående uten en reell lederstat, framholder han.

— Vi vil få en verden uten lederskap, uten noen som kan gripe inn ved konflikter eller ta regningen ved å få i stand internasjonale avtaler.

— Asiatiske land, som Kina, vil bli stadig viktigere i verdensøkonomien, men de vil neppe bli parat til å påta seg slike økonomiske byrder, slik USA historisk har gjort, sier økonomiprofessoren.