Japanske bilprodusenter har vært med på å utvikle ladestasjoner som fyller opp elbilens batterier mens sjåføren spiser en kjapp lunsj. Samtidig jobber store land i Europa med sin egen standard for raske ladestasjoner.

Hurtigladere er et nytt skritt på veien til å gjøre det lettere å bruke elbilen. Japanske bilprodusenter har gått sammen Tokyos elektrisitetsselskaper og selskaper utenfor Japan for å utvikle mye raskere ladestasjoner.

De er blitt enige om én standard, som også er i bruk i Europa. Den heter CHAdeMO, som betyr «ta deg en te!».

Men noen av landene Europa vil ikke ta i bruk bruke denne standarden. Tyskland og Frankrike er i ferd med å utvikle sin egen.

– Jeg skjønner ikke hensikten, sier Yoshikazu Nakamura til Aftenposten. Han er leder for elbilvirksomheten i Mitsubishi Motors.

Det er lettvint å bruke vanlige biler, men de forurenser. Det er mer tungvint å bruke elbiler, men de er miljøvennlige.

Ved vanlige ladestasjoner tar det 6–8 timer å fylle opp batteriene på en elbil.

Sprer seg

På de nye hurtigladerne Mitsubishi har vært med på å utvikle, tar det bare 30 minutter å fylle opp 80 prosent av batteriets kapasitet.

De nye ladestasjonene er i ferd med å spre seg utover Japan. Ved inngangen til november 2011 var det satt opp 787 raske ladestasjoner i Mitsubishis hjemland. I EU-landene var det satt opp 153 slike ladere.

I Norge er det ifølge Norsk elbilforening rundt 15 slike stasjoner. Foreningen regner med at det vil være 70 -75 raske stasjoner i Norge ved utgangen av 2012. Alle disse vil være basert på den japanske teknologien.

Nakamura vil gjerne ha de raske laderne satt opp utenfor kjøpesentre, på parkeringsplasser og på rasteplasser på motorveien.

Han forteller at det er mange produsenter av selve ladestasjonen, men mener produsentene av elbiler bør bli enige om én teknologi som gjør at alle hurtigladere kan brukes på alle elbiler.

Prosjektleder Hans Håvard Kvisle i Norsk Elbilforening sier det er «en liten konflikt» mellom japanere og europeere.

– Tyskere og franskmenn er sent ute med å utvikle raske ladestasjoner. De ønsker ikke å bruke en teknologi der japanerne ligger langt foran, sier han.

– Hvorfor ikke?

– Dette handler om å skaffe seg posisjoner i markedet. Den som eier den mest brukte standarden, vil ha et naturlig fortrinn konkurransen, sier han.

Kvisle sier at rundt 90 prosent av elbilene som selges i Norge kan bruke de nye hurtigladerne med teknologi utviklet i Japan.

Trenger elstasjone

– De aller fleste elbilene som selges her i landet, er japanske eller basert på japansk teknologi, sier han. Elbilene fra Peugeot og Citroën er basert på Mitsubishis elbilteknologi.

Det gjenstår å finne en forretningsmodell som kan være det samme for elbilene som bensinstasjonene er det for bensinbilene.

Lading av elbiler må utvikle seg til forretning på linje med annet næringsliv.

– Vi må finne en forretningsmodell som fungerer både for kundene og for investorene bak ladestasjonene, grunnet høye kostnader. Vi kommer trolig til å engasjere oss i et nytt selskap som skal jobbe videre med dette, sier Nakamura.

For at det skal bli lønnsomt å investere i ladestasjoner, må det være mange elbiler. For at mange skal kjøpe elbil, må det være mange raske ladestasjoner. Produsenter og investorer i ladestasjoner er gjensidig avhengige av hverandre.

En rask ladestasjon koster omtrent 500 000 kroner ferdig installert. En vanlig ladestasjon som bruker lengre tid, koster bare 10 000–40 000 kroner.

Plaget av sterk yen

Mitsubishi har som mål å produsere 21 000 elbiler i regnskapsåret 2011, som strekker seg til 1. mars 2012.

– Valutakursen vil avgjøre om vi når det målet. Sterk yen er min største hodepine for øyeblikket, sier Nakamura med et smil. I alt produserer Mitsubishi Motors rundt 1 million personbiler i året.

Som i all bilproduksjon er stordrift nøkkelen til lønnsomhet.

– Ved årets produksjon er elbiler ikke lønnsomt for oss. Ved rundt 50 000 elbiler årlig vil vi få normal lønnsomhet, sier han. Han setter sin lit til den lange listen med nasjonale målsettinger for antall elbiler.

Sommeren 2009 lanserte Mitsubishi sin i-MiEV elbil. I året frem til 1. mars i fjor produserte de 8500 biler.

Den har i alle fall slått an i Norge, og ble Norges mest solgte småbil i 2011. Miljøvernminister Erik Solheim overrakte tidlig i desember bil nummer 1000 i Norge til kunden. Mitsubishi i-MiEV er den første elbilmodellen som har solgt over 1000 i løpet av ett år i Norge.