Slik blir nye Flesland

Flyplassterminalen blir firedoblet i størrelse innen 2016.

NY VERDEN: Flesland lufthavn skal utvides kraftig, ifølge reguleringsplanen som bystyret skal behandle på sitt neste møte. Det nye, langstrakte terminalbygget er til venstre, mens dagens terminal og parkeringshus sees til høyre. Illustrasjon: Team 3 / Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

SLIK ER DET I DAG: Flesland lufthavn skal utvides kraftig, ifølge reguleringsplanen som bystyret skal behandle på sitt neste møte. Illustrasjon: Team 3 / Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter

PLAN: Her er en helhetsplan for området. Illustrasjon: NSW Arkitekter & Planleggere AS.

Byrådet behandler i dag reguleringsplanen for nye Bergen lufthavn Flesland, og innstiller til bystyret å vedta reguleringsplanen.

Dobler passasjerene

Planen innebærer en kraftig økning av arealet for flyplassen, deriblant et helt nytt terminalbygg øst for dagens bygg. Nybygget blir på 78.000 kvadratmeter, mens dagens terminal er 22.000 kvadratmeter. Det gamle bygget skal dessuten bli stående.

Utbyggingen legger til rette for en dobling av trafikkveksten på flyplassen, til 10 millioner passasjerer i 2025.

Avinor, kommunen og fylkeskommunen tar sikte på rask byggestart slik åpningen av ny terminal og fremføring av Bybanen til Flesland skjer samtidig i 2016. Bybanens endestopp blir i bakken under det nye terminalbygget.

Les også

Her tar Flybussen en spansk en

«Airport City»

Øst for det planlagte terminalbygget er det satt av areal til bebyggelse for næring og forretning i “Airport City”. Der kan det bygges opp til 35.000 kvadratmeter bruksareal, inkludert parkering.

Det er satt av plass til parkering i parkeringshus og i underetasjer for hele planområdet på rundt 9000 plasser, inkludert dagens 4260.

Det er også satt av areal til eksisterende bensinstasjon og hotell. Hotellet har planer om å utvide med 100 rom. I tillegg er det satt av areal til et nytt næringsområde i nord.

Store naturinngrep

Reguleringsplanen er en av de største i Bergen, og innebærer en rekke inngrep i naturen.

Det nye terminalbygget skal bygges der det i dag ligger en liten ås, Lilandshaugen, som delvis må jevnes med jorden. Utvidelse av flyplassen mot sør innebærer dessuten gjenfylling av Lønningstjern.

Lyststedet Lønningen med hageanlegg og bygninger fra 1700-tallet skal flyttes, trolig til et annet sted i Ytrebygda. Byrådet vurderer nå mulige nye plasseringer.

Mens Bybanen går under bakken frem mot terminalen, vil det interne veisystemet kobles på et nytt offentlig veisystem i to rundkjøringer nord og sør for terminalen. På samme måte kobles gang— og sykkelveiene til de interne på flyplassområdet.

Her finner du hele: