Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er først og fremst olje og gassutvinningen som fører til store overskudd i de statseide selskapene.

Statens Direkte Økonomiske Engasjement (SDØE) bidro med 134 milliarder kroner.

Andre viktige bidragsytere var Statoil ASA, Statkraft SF og Telenor ASA. (©NTB)