I tillegg til truende adferd er 28-åringen dømt for to grove bilbedragerier, tre underslag, simpelt bedrageri og bruk av falsk dokument. Dommen kommer bare fire måneder etter hans forrige dom for trusler, utpressing og bedragerier.

Aftenposten har en rekke ganger skrevet om den 28 år gamle bilsvindleren, og etter to dommer i sommer er han politianmeldt på nytt. Etter det Aftenposten kjenner til, gjelder dette minst ett nytt tilfelle av bilsvindel. I mai ble han dømt til elleve måneders fengsel. Nå er han dømt til ett års fengsel, hvorav syv måneder gjøres betinget. Sist ble han løslatt av hensyn til familien og skolegang.

Samme mønster

Gjennom flere år har 28-åringen drevet handel med biler, men har ikke alltid betalt for seg. Han har blant annet videresolgt biler for andre uten at den opprinnelige bileieren har fått pengene. I august solgte han en BMW X5 for 400 000 kroner uten at mannen som hadde overlatt ham bilen for salg fikk en krone. Nå er han dømt til å betale tilbake pengene.

Like etterpå solgte han en maken BMW for 250 000, men bilen tilhørte en annen bilforretning. Også salgssummen for en tredje bil har han underslått, og retten finner det bevist han beholdt pengene. 28-åringen har også erkjent straffeskyld for disse forholdene.

MC-metoder

Det var i mai for tre år siden det dukket opp tre personer kledd som «Outlaws» dukket opp hos en mann på Brattlikollen i Oslo med krav om penger. De forlangte 200 000 kroner pluss rente på 24,9 prosent som skulle betales dagen etter. Han betalte aldri, men 28-åringen er dømt for medvirkning til trusler.

Metoden har han brukt før. 28-åringen har overfor to personer utgitt seg for å være fra motorsykkelgjengen Bandidos MC. Han ringte til en mann i Tønsberg, sa at han var fra denne motorsykkelgjengen, og ville komme på besøk dersom vedkommende ikke betalte skyldige 300 000 + renter.

Budskapet ble understreket ved at 28-åringen fortalte «at politiet ikke ville rekke å gjøre noe før X lå i bagasjerommet». Ved et annet tilfelle hvor han utgav seg for å være fra Bandidos, fikk vedkommende vite at han "ville bli revet i filler" hvis han ikke betalte.

Ikke falsk anmeldelse

28-åringen var også tiltalt for falsk anmeldelse. Denne gangen var det han selv som mente seg utsatt for vold, frihetsberøvelse utpressing og trusler med skytevåpen. Han skal ha fått en "bot" på én million kroner for tysting fra et hardt belastet kriminelt miljø.

Retten stiller spørsmål om bortføringen har funnet sted, eller om det var et spill. Den utelukker ikke at dette kan ha skjedd. 28-åringen skal ha trukket anmeldelsen etter et møte med en utenlandsk torpedo. Retten velger å frifinne 28-åringen for tiltalen om falsk anmeldelse.