• HEITT OG SVETT: For tida er vel 1200 gjestearbeidarar frå over 20 ulike nasjonar, dei fleste frå Polen, innlosjerte på Akerhus, på brakkeriggar og flotell ved Kværner Stord. FOTO: Ove A. Olderkjær

Må jobbe i 40 grader på Kværner Stord

Arbeidsfolk sveittar på jobb og i brakke.