— Høiness vant på alle punkter, med sakomkostninger. Saksøkerne må betale sine egne og våre saksomkostninger, som er på til sammen vel 2,5 milioner kroner, sier Høiness' advokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten.no mandag morgen.

- Viktig å bli renvasket

Ifølge Larsen avviser retten alle anførsler fra slektninger av Per Urdahl og Synnøve Alver Urdahl om at sistnevnte var dement da hun testamenterte bort rundt 100 millioner kroner og flere eiendommer til Høiness.

— Det viktigste for Høiness er at hun er renvasket for alle beskyldninger om at hun skal ha påvirket Synnøve Urdahl på en utilbørlig måte, slik at hun ska ha arvet penger. Retten mener Høiness har hatt en nær relasjon til henne i 15 til 20 år. Retten avviser også at Høiness har vært kvinnens advokat eller på noe vis blandet roller her. Dette er en testasjon som er riktig og fremstår som naturlig. Retten mener at Urdahl ikke var dement, at hun visste hva hun gorde og at reglene for utforming av testamente i arveloven er fulgt på alle punkter, sier Larsen.

Retten: Testamentet er gyldig

I dommen som falt mandag morgen konkluderer retten med at testamentet er gyldig og skal legges til grunn når dødsboet etter Synøve Urdahl skal skiftes. Retten har kommet til at Urdahl ikke var i «høy grad sjelelig svekket» på testamenttidspunktet.

— Disposisjonene i testamentet fremstår etter dette som naturlig og rimelig og i samsvar med det Synnøve Urdahl selv ønsket. Retten mener at Mona Høiness ikke har påvirket Synnøve Urdahl på utilbørlig måte. Testamentet er dermed heller ikke opprettet i strid med arveloven § 63, heter det i domsavsigelsen.

— Retten legger etter bevisførselen til grunn at Mona Høiness hadde et langt og nært forhold til Synnøve Urdahl, står det i dommen.

— Retten finner at Synnøve Urdahl hadde den nødvendige evne til å vurdere de ulike testamentalternativene mot hverandre. Det vil si at hun kunne foreta en vurdering ut fra slektsforhold, nærhet, interesser og andre momenter som tillegges vekt når testament opprettes. Testamentet virker gjennomtenkt og fremstår med fornuftig innhold, heter det videre i dommen.

Urdahls slektninger må betale drøyt 733.000 kroner i saksomkostninger til Mona Høiness.

Gikk til sak

Det var åtte nevøer og nieser av det avdøde ekteparet Urdahl som gikk til sak mot kjendisadvokat Mona Høiness fordi de mente at testamentet som gir Høiness rundt 100 millioner kroner, er ugyldig.

Per Urdahl døde i 2002. Enken levde til 2011, den siste tiden på sykehjem etter en fallulykke.

I stevningen hevder Urdahls slektninger at Synnøve Anker Urdahl var dement da hun skrev testamentet som gjør Mona Høiness til enearving.

Høiness hevder på sin side at Per Urdahl allerede i 1986 at «du skal arve alt».

Testamentet ble skrevet i februar 2007, og stridsspørsmålet var Synnøve Urdahls helsetilstand på dette tidspunktet.

Mona Høiness mener hun rettmessig har krav på millionarven etter Synnøve Urdahl. Arvesaken startet i Oslo tinghus mandag 27. august.

Aftenposten.no har så langt ikke lykkes i å komme i kontakt med med slektningenes advokat, Fred Gade.