Meldingen om økningen i produksjonsstøtte ga kulturminister Anniken Huitfeldt i sin hilsningstale til Mediebedriftenes Landsforbunds årskonferanse torsdag, skriver Klassekampen.

Hvordan pengene skal fordeles, blir ikke kjent før statsbudsjettet legges fram neste måned.

Åpner for støtte til løssalgsaviser

Tidligere har det vært kjent at Huitfeldt ønsker at også nettmedier skal få en del av kaka.

Torsdag gjorde hun det klart at det vil bli utredet om også løssalgsavisene skal få produksjonsstøtte, ikke bare abonnementbaserte papiraviser som i dag.

Papiravisene er unntatt fra å betale moms i dag, men Mediestøtteutvalget har foreslått en flat moms på 8 prosent for medier på både nett og papir. En slik løsning vil føre til en betydelig økning av papiravisenes utgifter, noe hun sier vil bli kompensert for.