Dommen i Karlsruhe ble omtrent som de fleste ventet: Aksept av ESM, men med visse forbehold. Dermed kan planene som er lagt for å hjelpe landene i gjeldskrise, følges videre.

Et hovedforbehold er at summen Tyskland bidrar med til ESM, ikke kan økes utover beløpet på 190 milliarder euro uten at saken behandles i parlamentet. Det er i tråd med tidligere avgjørelser i Karlsruhe: Dommerne er svært opptatt av å hindre begrensninger av de folkevalgtes makt.

Et annet forbehold er at det til tross for den omfattende taushetsplikten som er forbundet med å arbeide med ESM, må sørges for at de relevante tyske folkevalgte blir tilstrekkelig informert.

Skuffet klagerne

Presis kl 10.00 steg president Andreas Vosskuhle inn i rettssalen i Karlsruhe. Han startet med å referere klagerne og nevne klagerne ved navn. Det tok nesten 20 minutter. Tilsammen 37.000 tyske borgere har underskrevet klagene. De mener Tyskland gir fra seg for mye suverenitet gjennom å godkjenne ESM. For mange tyske euroskeptikere var forfatningsdomstolen siste skanse mot det de ser som en vei mot ruin.

Men klagerne ble skuffet. Da Vosskuhle tok på seg hatten og leste opp selve dommen, var konklusjonen soleklar: ESM er i tråd med grunnloven.

Merkel taler

Litt trøst fikk nok klagerne gjennom forbeholdene og Vosskuhles understrekning av parlamentets rolle.

  • Bare som demokratisk fundamentert enhet kan EU leve videre, understreket dommeren. Etter at opplesningen av dommen er ferdig, skal kansler Angela Merkel redegjøre for veien videre i Forbundsdagen. Følg dekningen av talen, og eurokrisen for øvrig, i Aftenpostens livestudio.