48-åringen har vært under etterforskning av Økokrim som kom til at han har mottatt bestikkelser fra leverandører for flere millioner kroner over syv år — fra 2003 til 2010.

Mannen ble dømt til tre og et halvt års fengsel for korrupsjon i Stavanger tingrett 1. november i fjor, men anket dommen gjennom sin forsvarer, advokat Geir Jøsendal.

Samtidig ble han dømt til å betale tilbake rundt 7,1 millioner kroner. Dette beløpet er blitt redusert i lagmannsretten til om lag 6,7 millioner kroner. Resten av dommen er uendret.

— Vi reduserte erstatningsbeløpet fordi det allerede var betalt inn skatt av deler av beløpet vi inndro i første instans. Så egentlig står hele dommen, men det kommer på spissen her fordi vi fikk belyst inndragningsspørsmålet i sin fulle bredde. Vi fikk dom i samsvar med vår påstand, sier aktor i saken, politiadvokat Helene Bærug Hansen i Økokrim, til NTB.

Prinsipielt billig

Hun bemerker at dette er den første dommen som eksplisitt gjelder inndragning av fortjeneste fra korrupsjon.

— Spørsmålet lagmannsretten skulle ta stilling til, var om inndragingssummen skulle settes ned eller falle helt bort, under henvisning til at mannens arbeidsgiver ikke var påført noe økonomisk tap, sier hun.

Lagretten kom til at de allmennpreventive hensynene som taler for inndragning av vinning ved grov korrupsjon, er sterke.

Det er ikke bevist at Statoil er blitt påført noe økonomisk tap som følge av ett av korrupsjonsforholdene.

Det innebar at inndraging var den eneste måten den korrupte konsulenten ville kunne fratas hele vinningen han hadde skaffet seg, kommenterer Hansen.

Til Høyesterett

Dommen falt i Gulating lagmannsrett i Stavanger tirsdag 4. september og er allerede anket til Høyesterett der ankeutvalget skal ta stilling til om anken skal tas til følge eller forkastes.

Inndragningen på 6,7 millioner kroner er knyttet til tre poster. To av dem gjelder penger han har tappet fra Statoil som selskapet har krevd erstattet.

— Inndragningen knyttet til den første posten er forhold begått fra 2003 til 2007. Den blir stående uansett fordi det der ikke er noe erstatningskrav. Så egentlig er det inndragning knyttet til tre poster som er slått sammen til ett beløp, forklarer Helene Bærug Hansen.