Forsinkelsene pågikk i perioden 1. juni til 27. august i år. Til sammen 1876 SAS-flyginger ble rammet.

— Disse førte til en betydelig økonomisk belastning for SAS, skriver konsernsjef Rickard Gustafson i SAS Gruppen i et brev til administrerende direktør Dag Falk-Petersen i Avinor som Aftenbladet har fått tilgang til.

I brevet skriver SAS-sjefen at den nøyaktige summen på tapene som ble forårsaket av den manglende flygeledertjenesten, er vanskelig å fastslå med nøyaktighet. SAS er også oppmerksom på at det juridiske grunnlaget for kompensasjon er begrenset.

Direktør Gustafson skriver videre at han har oppfattet at Avinor selv anser situasjonen som oppsto som uakseptabel og at det er beklagelig at flyselskapene påføres disse kostnadene. Han tilføyer også at det er hans oppfatning at direktør Falk-Petersen i Avinor er åpen for en rimelig kompensasjon for ulempene som oppsto.

1000 kroner minuttet

Som grunnlag for kravet fra SAS har flykonsernet på vegne av flyselskapet i SAS og søsterselskapene Widerøe i Norge og Blue 1 i Finland tatt utgangspunkt i et krav på 1000 kroner minuttet per forsinkelse. Dette til dekning for erstatning til passasjerene, hotellkostnader, måltider, alternative bakktransporter som drosje og buss, merkostnader for å transportere de reisende på konkurrerende flyselskap, overtid for personell som flybesetninger, bakkepersonell og teknikere samt økt brenselforbruk på grunn av forlenget tid flyene måtte oppholde seg i luften.

Konsernsjef Rickard Gustafson understreker kravet ved å vise til forsinkelser som er registrert i den europeiske kontrollsentralen Eurocontrol. Tallene tar utgangspunkt hos Avinor i Oslo og kontrollsentralen for Øst-Norge i Røyken i Buskerud.

Mange millioner

For de tre selskapene i SAS-gruppen er forsinkelsene fra 1. juni til 27. august registrert til 26.321 minutter fordelt på 1876 flyginger. Hvert eneste minutt blir i brevet dokumentert med egen utskrift.

Med bakgrunn i denne forklaringen og dokumentasjonen krever SAS Gruppen 26,321 millioner kroner i kompensasjon fra Avinor, skriver Gustafson videre. Han tilfører også at han håper en tilsvarende situasjon med mangelfull flygeledertjeneste ikke oppstår i framtiden.

— Det er også viktig at vi kan formalisere et samarbeid hvor kompensasjon for sviktende leveranser er en naturlig del, skriver SAS-sjefen til sjefen i Avinor.

Informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS i Norge sier at SAS fikk større tap i perioden enn oppført i brevet fra konsernsjefen. Mye tyder på at det var dobbelt så stort. Forsinkelsene som oppsto hadde lett for å spre seg også til andre tjenester, flyginger og ytelser. Disse er ikke tatt med i kravet.

Krav fra NHO

Direktør Torbjørn Lothe i arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart har tidligere i høst sendt krav på 100 millioner kroner til Avinor. Kravet er ment som kompensasjon for samtlige flyselskap, både norske og utenlandske, som ble rammet av den manglende tjenesten hos Avinor i de tre sommermånedene.

Han var nylig i møte med statssekretær Erik Lahnstein (Sp) i Samferdselsdepartementet. Han sa da at departementet må gjøre mer enn bare å skjerpe seg. Lothe krevet også at en rekke tiltak må gjennomføres for bedre situasjonen i Avinor.