— Petroleumsingeniørene vil bli energiingeniører og oljeselskapene gradvis energiselskaper, sier den påtroppende presidenten for verdens petroleumsingeniører, Helge Hove Haldorsen.

Han ser ikke noe motsetning mellom å være oljeingeniør og jobbe for at andre energibærere skal berge kloden fra klimagasser og oppvarming.

Snart overtar han presidentvervet i Society of petroleum Engineers (SPE), som har 124 000 medlemmer i 135 land. Over 500 av disse har i dag vært samlet i Grieghallen til en konferanse hvor temaet var «smarte brønner».

Forsvinner fra navnet

Haldorsen, som leder Statoils virksomhet i Houston, tror det er fullt mulig å forbedre boreteknologien for å få opp enda mer olje på en sikrere og billigere måte, og samtidig jobbe for at fornybare energibærere gradvis skal overta.

— I fremtiden vil petroleum sikkert være borte i navnet til organisasjonene vår, og oljeselskapene vil hete energiselskaper. Vår teknologi og kompetanse lar seg anvende på alle energiformer. Innen 2040 vil vi trenge 35 prosent mer energi enn i dag. Og da trenger vi mer fra alle typer energibærere, sier Haldorsen.

Oljen blir for dyr

- Men hvor lenge ser du for deg at vi vil fortsette å produsere olje?

— Oljealderen tar ikke slutt fordi vi går tom for olje. Men oljen på dypt vann og i arktiske strøk blir gradvis for dyr, samtidig som alternative energibærere gradvis blir billigere. I tillegg vil selvsagt klimatrusselen presse på og økte tempoet i denne konverteringen.

Plukker vinnere

- Er det markedet eller politikerne som vil bidra mest til en slik endring?

— Markedet vil sørge for at vi klarer å produsere olje og gass billigere og sikrere enn i dag. Samtidig er det ikke tvil om at vi har tatt opp den billige oljen, og at vi fremover vil bevege oss inn i områder hvor det blir stadig dyrere å få ut oljen. Politikerne i Tyskland har gjennom sine insentiver gjort sol- og vindenergi til betydelige energibærere i løpet av kort tid. Og landet har som målsetting at rundt 80 prosent av energibruken i 2050 skal være fra fornybare energikilder. Selv her i Norge viser den formidable veksten i elbiler at politikernes insentiver virker. Markedskreftene plukker sine vinnere, og politikerne kan peke ut sine vinnere.

Mangler kaptein

Selv om Haldorsen er teknologioptimist ser han klart problemer med å overlate klimatrusselen til markedet og politikere i ulike land.

— Vi mangler en overordnet kaptein som kan styre tempoet og si fra før kloden har fått nok.

Den påtroppende presidenten er likevel grunnleggende optimist.

— Det beste ved vår menneskelige natur er å evnen til å respondere på utfordringer og finne på nye ting. Og det som kreves i denne sammenheng er mer energi, som er lønnsom å produsere og miljømessig forsvarlig, sier Haldorsen.

Nyttig bruk av CO2

Det var også mange unge studenter fra ulike petroleumsfag som hørte den påtroppende presidenten i Grieghallen.

Edward Yang, som holder på med en master i reservoar-fysikk, ser heller ikke noe motsetning mellom å studere et petroleumsfag, og samtidig ønske seg en konvertering til andre energibærere i fremtiden.

— Jeg jobber med hvordan CO2 kan bruke for å utvinne mer olje. Når klimagass pumpes ned i reservoarene for å få opp mer olje, betyr det at deler av den kommer til nytte fremfor å bidra negativt, sier Yang. Han mener at hans petroleumsutdanning bygger på grunnleggende realfag som uansett vil kunne nyttes til noe positivt i fremtiden.