Norges Bank holder kronesalget på 1,5 milliarder per dag i juli

Til tross for nye skatteanslag, justerer sentralbanken foreløpig ikke de daglige kronesalgene som gjøres i forbindelse med overføringer til Oljefondet.

KRONEKURSEN kan påvirkes av store endringer i Norges Banks kronetransaksjoner, selv om det jevner seg ut over tid.
Publisert: Publisert:

Norges Bank holder det daglige kronesalget uendret på 1,5 milliarder per dag i juli, ifølge en melding fra sentralbanken.

Kronesalget (vekslingen) skjer for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet.

Norges Bank har i flere år kjøpt kroner på vegne av staten, slik at oljeinntekter i utenlandsk valuta kan brukes over statsbudsjettet.

På forhånd ventet SEB at Norges Bank ville holde kronesalget uendret på 1,5 milliarder per dag i juli, mens DNB Markets anslo en økning til 1,8 milliarder.

Bakgrunnen for DNBs syn er at Oljeskattekontoret denne uken annonserte petroleumsskatten for 2022.

– Denne er noe høyere enn det Finansdepartementet la til grunn i revidert nasjonalbudsjett, og tilsier et behov for noe høyere daglige valutakjøp fra Norges Bank sin side, skriver Magne Østnor i DNB Markets i morgenrapporten.

Kronetransaksjoner

Tidvis store utslag

Østnor påpeker også at de høye petroleumsprisene og tregheter i informasjonsutvekslingen mellom Finansdepartementet og Norges Bank, har gjort at de daglige valutatransaksjonene til Norges Bank tidvis har vært i usynk med inntektene fra sokkelen og pengebruken over statsbudsjettet.

– Det har i perioder gitt store utslag i norske renter og for norske kroner.

Østnor viser til at justeringen av kronekjøpene ofte ikke blitt gjort før på høsten, men siden temaet har fått noe mer oppmerksomhet det siste året, utelukker han ikke at kronesalget økes allerede i juli.

– Jo lenger sentralbanken venter med denne justeringen, jo mer medvind får kronen siden oljeselskapene øker sine jevne kronekjøp for å betale den enda høyere petroleumsskatten.

I februar ble kjøpene stanset, etter at høyere olje- og gasspriser økte oljeskattinntektene, og coronatiltakene ble faset ut.

I april snudde Norges Bank og solgte kroner for første gang siden oktober 2013, og har siden solgt kroner for 2 milliarder per dag på det meste.

Som følge av coronakrisen økte sentralbanken kronekjøpene til ny rekord på 2,5 milliarder kroner per dag i juli i 2020, for å kunne overføre penger til regjeringen og dekke den kraftig økte oljepengebruken.

Kronekursen mot euro
Publisert: