SAS-pilotene tar ut alle i streik fra dag én

De to norske foreningene for SAS-piloter har nå varslet SAS om at de tar ut alle sine 402 piloter i streik fra dag 1, onsdag 29. juni, om det ikke blir enighet i meglingen. Totalt i Skandinavia vil nær 900 SAS-piloter da gå i streik.

Det blir mange SAS-fly på bakken onsdag 29. juni om ikke meglingen mellom SAS og pilotene i morselskapet lykkes.
Publisert: Publisert:

De to norske fagforeningene for piloter ansatt i SAS Scandinavia har nå sendt inn det som kalles varsel om plassfratredelse til SAS. Det må de gjøre senest fire dager før datoen for en varslet streik. Den er fra midnatt onsdag 29. juni.

  • Norske SAS-flygeres forening (NSF) har varslet at de tar ut alle sine 254 piloter i streik fra dag 1.
  • SAS Norge Flygerforening (SNF) tar ut alle sine 148 piloter.

Til sammen tas dermed alle deres 402 piloter, kapteiner og styrmenn ut i streik.

Det var TV2 Nyhetene som først meldte dette.

– Vi har varslet plassfratredelse for alle våre piloter for å få maksimalt trykk inn i meglingen som nå pågår. Håpet er å unngå en streik.

Det sier Roger Klokset, som er leder for Norske SAS-flygeres forening, til Aftenposten/E24.

Roger Klokset, leder for Norske SAS-flygeres forening, håper streikeuttaket skal gi trykk i meglingen med SAS som nå pågår i Sverige.

I Danmark og Sverige har man ikke det samme systemet som i Norge med innsending av navnelister på hvem som tas ut i streik.

Men også der vil alle pilotene tas ut fra dag én.

  • I Danmark jobber det ca 250 piloter for SAS Scandinavia.
  • I Sverige er det snakk om 240 piloter.

Totalt vil da nær 900 piloter ansatt i SAS Scandinavia tas ut fra natt til 29. juni.

Svensk og dansk lockout

I Danmark og Sverige har SAS varslet lockout mot alle pilotene ansatt i disse landene. I Norge har SAS sendt ut det som kalles betinget permitteringsvarsel.

Klokset mener det er naturlig at SAS sender lockout-varsel i Danmark og Sverige.

– I de landene har man ikke permitteringsordningene som vi har i Norge. Derfor har de brukt lockout-våpenet. Vi kan forstå det. SAS sikrer seg bare at de ikke må sitte og betale for piloter de ikke får brukt. For hvis vi eksempelvis hadde tatt ut kapteinene men ikke styrmennene, hadde flyene fortsatt ikke kunne gå, sier han.

Uten å gå til lockout, måtte SAS i Sverige og Danmark da fortsatt å betale styrmennenes lønn under en konflikt.

Hos SAS tar man plassfratredelsen til de norske pilotene til etterretning.

– Dette er innenfor det som er spillereglene for meklingsinstituttet i Norge. Vi håper selvsagt også på at vi skal komme til enighet og således skjerme alle reisende.

Det sier Knut Morten Johansen, som er direktør for samfunnskontakt i SAS.

Les også

Ganske mange SAS-fly vil gå, selv om pilotene streiker

Strides om nye datterselskaper

Kravene fra pilotene i tarifforhandlingene handler om jobbsikkerhet og lønn.

De krever at SAS-fly skal bemannes av piloter ansatt i SAS.

Dette kravet går helt på tvers av SAS-ledelsens strategi.

SAS har de siste par årene etablert to helt nye datterselskaper, SAS Connect og SAS Link.

SAS Connect har 14 større fly, mens SAS Link har seks mindre fly, hvorav bare ett er i luften til nå.

I stedet for å ta inn igjen først noen av de rundt 450 pilotene som ble oppsagt under pandemien, har SAS i disse selskapene ansatt piloter på andre, og i gjennomsnitt dårligere, betingelser enn hva pilotene i SAS Scandinavia har. De siste har i snitt mye lenger erfaring og da mye mer ansiennitet enn hva pilotene i SAS Connect og SAS Link har.

Til sammen rundt 85 piloter i SAS Connect og SAS Link er organisert gjennom en dansk fagforening som kalles Flyvebranchens Personale Union (FPU). Alle disse pilotene blir ikke med på en streik.

Tvert i mot har FPU gått til angrep på SAS-pilotene som nå truer med streik.

– Ekstremt uansvarlig

SAS’ nederlandske konsernsjef Anko van der Werff har sagt at en streik kan bli helt ødeleggende. I praksis advarer da konsernsjefen om at en streik kan føre til en konkurs.

– Alvoret i denne saken er stort. Den truer tusenvis av arbeidsplasser og selskapets eksistens. Sett i relasjon til skadeomfanget som en streik vil påføre, så er dette ekstremt uansvarlig, sier Johansen i SAS.

SAS-pilotenes norske leder sier på sin side at de er klar over hva følgene av en streik kan bli. Men Klokset gjentar sitt tidligere budskap om at de ikke lenger føler at de har noe valg.

– De siste årene har SAS blitt mer en trussel enn en garantist for mine medlemmers jobbsikkerhet. Det er ikke sikkert at vi er så fryktelig avhengige av at SAS skal overleve lenger. Det er i realiteten den situasjonen som SAS har satt oss i, med opprettelsen av SAS Connect og SAS Link.

Publisert: