Mener regjeringens skattegrep rammer «vanlige folk»

Regjeringen foreslår å fjerne skattefordelene ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Konsulentfirma mener dette er feil vei å gå.

Støre-regjeringen foreslår i tilleggsnummeret til statsbudsjettet å avskaffe ordningen med skattefordeler til ansatte ved kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

– Etter alt snakket om at det nå er «vanlige folk» sin tur, er det merkelig at regjeringen ønsker å gjøre det mindre lønnsomt for ansatte å kjøpe seg inn i egen arbeidsplass, sier Marit Collin, daglig leder i IT-konsulentselskapet Kantega.

Hun mener at regjeringens forslag vil bidra til å øke forskjellene mellom folk, ikke minske dem, slik som regjeringen sier at de ønsker.

Vigdis Mathisen, leder i Finansforbundet, og Øystein Eriksen Søreide, administrerende direktør i Abelia, har pekt på det samme, og trekker frem at det heller bør vurderes nye metoder for å få flere ansatte til å bli medeiere.

Les også

Øker skattene for de rikeste

I dag kan ansatte kjøpe aksjer gjennom selskapets aksjespareprogrammer, til en rabatt på inntil 25 prosent. Verdier opp til 7500 kroner gir skattefri fordel.

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet foreslår regjeringen å skrote ordningen, som bidrag til positiv omfordeling. Den avgåtte Solberg-regjeringen foreslo derimot å øke rabatten til 30 prosent.

Positivt for bedriften

Collin i Kantega peker på flere positive følger av ordningen slik den er i dag, og mener at den bidrar til å styrke bedriften.

– Den største fordelen er at de ansatte tar større eierskap til bedriften, og engasjerer seg mer i hvordan ting fungerer. Det gir mye motivasjon og energi i arbeidshverdagen, forteller hun.

Kantega er heleid av egne ansatte, og alle eier like store andeler. Alle nyansatte får muligheten til å kjøpe seg inn.

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge, deler de samme tankene som Collin.

– En rekke undersøkelser oppigjennom årene har vist at selskaper som har aksjespareprogrammer, har mer motiverte ansatte. Dette har gitt dem muligheten til å føle større eierskap til egen arbeidsplass, og gitt bedre oversikt over virksomheten til bedriften, sier hun.

Marit Collin, daglig leder i Kantega.

Skaug legger til at ordningen har vært positiv for dem som ønsker å starte med aksjesparing, da egen arbeidsplass er selskap som man har god kjennskap til, og dermed lettere å forstå.

Ansatte kan selvsagt velge å avstå fra å kjøpe aksjene hos arbeidsgiver, noe mange også gjør.

Rammer «vanlige ansatte»

Collin opplever at fellesskapet innad styrkes når toppsjefen ikke har større innflytelse i selskapet enn «vanlige» ansatte.

– Alle ansatte hos oss får mulighet til å delta i generalforsamlingen, og påvirke store veivalg for bedriften. Vi opplever at alle er mer fornøyde når avgjørelser tas i fellesskap, sier hun.

Skaug i AksjeNorge synes det er synd at regjeringen vil gjøre det dyrere å være medeier i egen arbeidsplass.

Les også

Vedum kutter skatterabatter han mener går til dem med høy inntekt

Begrunnelsen for å avvikle ordningen er blant annet en antagelse om at den først og fremst kommer høyinntektsgrupper til gode.

Denne antagelsen mener Skaug er direkte feil.

– Dette rammer alle mulige ansatte, siden ordningen har like regler for alle ansatte. Det gir «vanlige» arbeidere, med helt vanlig lønn, like muligheter som toppledere til å ha eierskap i bedriften, sier hun.

Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Hun reagerer også på utsagnet om at regjeringen ikke ønsker at folk skal ta unødvendig stor risiko med sparepengene sine, ved å spare i samme bedrift som gir dem lønn.

Skaug poengterer at denne ordningen er langt ifra ny, og at det uansett er den ansatte som velger om og hvor vedkommende skal plassere pengene sine.

– Regjeringen har ingen kunnskap om den enkelte ansattes økonomiske situasjon, eller om de sparer i aksjer eller fond ved siden av. Det er tross alt veldig vanlig i 2021 at mannen i gata eier aksjer og fond, forteller Skaug.

Styrker samfunnet

En stor andel av børsnoterte selskaper, i tillegg til en rekke andre bedrifter, har aksjespareprogrammer for de ansatte.

Collin i Kantega mener også at samfunnet styrkes på sikt dersom ansatteierskap blir mer vanlig.

– At flere ansatte blir medeiere i arbeidsplassen mener jeg er et godt tiltak mot å redusere ulikhetene. Derfor mener jeg at å fjerne disse skattefordelene for vanlige folk - altså alle lønnsmottakere - vil være feil vei å gå, sier hun.

Les også

SVs budsjettforslag: Slik skal skattene opp

Skaug tror de fleste vil holde frem med ordningen, selv om skattefordelene blir skrotet. Hun tror derimot at det kan bli vanskeligere å få nye ansatte til å spare i egen arbeidsplass.

– De som allerede eier aksjer i bedriften derimot har muligens fått en positiv erfaring de tar med seg videre og kjøper selv om rabatten ikke er skattefri, legger hun til.

Publisert: