Norsk fastlandsøkonomi krympet mer enn ventet i januar

Fastlandsøkonomien krympet med 0,9 prosent i årets første måned, og fortsetter dermed nedgangen fra desember.

Bilde viser en Hydro-fabrikk i Øvre Årdal.
Publisert: Publisert:

– Sammenlignet med tidligere perioder med smittevernrestriksjoner var nedgangen i januar forholdsvis dempet, sier SSBs seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten i en uttalelse.

– I januar kommer mesteparten av nedgangen av andre forhold enn pandemien. Kraftnæringene og fiske trakk ned, men det er vanligvis mye variasjon i disse tallene.

Fastlandsøkonomien krympet altså med 0,9 prosent fra desember til januar, justert for sesongeffekter. Nedgangen er dermed større enn ventede 0,1 prosent, ifølge Bloombergs konsensusestimat. DNB Markets ventet det samme.

– En svak start på året vil neppe påvirke Norges Banks rentevurderinger, og vi venter at det kommer fire hevinger i løpet av året, skrev meglerhuset i en morgenrapport før tallslippet.

Måneden før, i desember, krympet økonomien med 0,4 prosent på månedsbasis.

Høye gasspriser

SSB bemerker altså at det var kraft og fiske som trakk veksten nedover i januar. Dersom man holder disse næringsområdene utenfor var nedgangen på 0,3 prosent.

Statistikkbyrået trekker også frem at produksjons- og eksportvolumet for petroleumsprodukter gikk ned, justert for sesongvariasjoner. Men på grunn av høye gasspriser var verdiene fortsatt svært høye.

– I andre halvdel av fjoråret var det en svært kraftig prisstigning på naturgass. Det var rekordvekst i verdien av eksporten og bruttonasjonalproduktet i 2021. Prisene har holdt seg høye inn i nyåret. Dermed er januar nok en måned med historisk høye nivåer for nominelt BNP og eksport, sier Sletten i SSB.

– Nåsituasjonen sterkere enn ventet

Handelsbanken trekker frem at det er to volatile størrelser som trekker veksten nedover i årets første måned:

– BNP falt mer enn ventet i januar, men det skyldes i stor grad kraft og fiske. Utenom falt BNP med mer moderate 0,3 prosent, skriver Handelsbanken i en Twitter-melding.

– Nåsituasjonen i norsk økonomi er uansett klart sterkere enn ventet av Norges Bank, ref. arbeidsmarkedet, heter det videre.

Publisert: