Nye tall fra USA viser at ledigheten synker med 0,1 prosentpoeng til 8,5 prosent. Det er de beste tallene siden finanskrisen.

Markedet hadde på forhånd ventet en økning, og dette er en svært god nyhet fra den amerikanske økonomien. Og for president Obama, som hittil har hatt nettopp økonomien som sin akilleshæl i løpet frem mot presidentvalget til høsten.

Den amerikanske økonomien har skapt 200.000 jobber i desember, 50.000 over forventningen i markedet.

De siste ledighetstallene fra Bureau of Labour Statistics er de beste siden februar 2009.

— Vi har fortsatt langt igjen. Men dette er veldig positivt, vi beveger oss i riktig retning og det er en viktig trend, sier James Glassmann, seniorøkonom i JP Morgan Chase til Bloomberg radio i morgentimene lokal tid i USA.

Antallet ledige i USA er 13,1 millioner.

Ville vært bedre uten euro-krisen

— Tallene hadde vært enda bedre uten krisen i Europa, forteller John Canally, økonom i LPL Financial i Boston til nyhetbyrået Reuters.

— Europa har skapt mye usikkerhet, og det er en god grunn til å ikke ansette akkurat nå, sier han.

Transport og service

Kikker vi nærmere på tallene sank både antall arbeidsledige og andelen av ledige i forhold til arbeidsstyrken i desember.

Arbeidsledigheten har falt siden august, fra 9 prosent til 8,5 i desember.

Næringene som bidrar til fallet i antall ledige er transportnæringen (50.000 nye jobber), servicenæringen (28.000), industri (23.000), helsesektoren (23.000) og matvarebransjen (24.000)

De gode nyhetene fortsetter jo dypere vi kikker. En annet mål på ledigheten, U-6, som inkluderer deltidsarbeidere og alle som har en tilknytning til arbeidsmarkedet i en viss grad, faller fra 15,6 prosent til 15,2 prosent.Skal vi kikke etter mindre gode nyheter må det være forholdet mellom sysselsatte i økonomien i forhold til totale innbyggere. Det forholdet er uforandret fra november til desember.