— Vi ble utsatt for et press som går ut over det rimelige. Vi ble forsøkt påvirket i utilbørlig grad til å ta en beslutning vi ikke mener var den beste for selskapet, sa Norvik under en pressekonferanse fredag.

Han sier Giske gjentatte ganger understreket at TV 2 burde forbli på norske hender, noe som ifølge Norvik mener ikke kunne la seg gjøre fordi A-pressen ville selge og danske Egmont ønsket å benytte seg av sin forkjøpsrett.

Mandag ble det kjent at A-pressen selger sin halvdel av TV 2 til danske Egmont for 2,1 milliarder kroner. Både før og etter salget har næringsminister Trond Giske uttalt seg kritisk om at fjernsynskanalen nå havner fullstendig på utenlandske hender.

I løpet av uken har det vært mange beskyldninger og rykter om Giskes rolle i salgsprosessen. Sentralt i rykteflommen har vært påstander om hva statsråden skal ha sagt eller ikke sagt under og etter NHOs årskonferanse.

Opposisjonen har bedt Giske komme til Stortinget og redegjøre for sin rolle og for hvordan regjeringen utøver sitt eierskap. Staten, ved Nærings— og handelsdepartementet, eier 54 prosent av Telenor, som igjen eier drøyt 44 prosent av A-pressen.Egmont eide halve TV 2 før mandagens salg, og en kontrakt mellom dem og Telenor sikret forkjøpsrett dersom en av eierne ønsket å trekke seg.