Mens Norge befinner seg på en skute i medvind, er resten av Europa i krise. Våre danske naboer i sør har lenge fått merke krisen på kroppen, og nå kommer mange til Norge for å søke lykken.

Det er hundrevis av særlig sykepleiere, håndverkere og ingeniører som har søkt jobb i Norge, skriver Berlingske. Den danske avisen har foretatt en rundringning til fagforbundene 3F, Danske sykepleieråd og Ingeniørforeningen IDA som bekrefter tendensen.

Stigende interesse

Antallet sykepleiere som fikk autoriasajon i Norge ble femdoblet i løpet av 2011, mens flere lokalavdelinger i fagforeningene 3F og Dansk Metal har avholdt en rekke informasjonsmøter de siste månedene, for å hjelpe ledige medlemmer til Norge gjennom samarbeid med norske virksomheter.

Ingeniørforeningen i Danmark opplyser at 200 ingeniører nå jobber i Norge, og at interessen er stigende.

Høyere lønn, lavere skatt

Den danske ambassadør Hugo Østergaard-Andersen ved ambassaden i Oslo skjønner godt at mange dansker jobber i Norge. De får høyere lønn enn i Danmark, og må i tillegg betale mindre i skatt. Ledigheten i Danmark ligger nå på seks prosent, mens den i Norge er på 2,4 prosent.

Blant medlemmene i Danmarks største fagforening 3F, som omfatter ansatte i transport, industri og byggebransjen, er ledigheten på vel 11 prosent.

Svenskene fortsatt på topp

Selv om flere dansker søker jobb i Norge, er det fremdeles flest svensker som finner veien hit, etterfulgt av jobbsøkere fra Polen.

Ifølge Skattedirektoratet i Norge ble det skrevet ut 80.700 skattekort til svensker i fjor. Deretter følger Polen med 70.800 skattekort, Litauen med 25.500 skattekort, og så Danmark med 22.000 skattekort.

Totalt skrev norske skattemyndigheter ut 288.000 skattekort til arbeidsinnvandrere fra alle EU/EØS-land og Sveits i fjor.